Kullanım Şartları; Digiscores’un, sunduğu bilgi ve hizmetlerin sağlanmasına ilişkin hükümleri belirtmektedir. Digiscores web sitesine giren ya da sitedeki formları dolduran her kullanıcı kullanım şartlarınnda yer alan hükümleri okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

1. Burada yayınlanan metin, resimler, sesler, diğer tüm bilgiler ve dökümanlar, aksi belirtilmedikçe Digiscores’a aittir. Digiscores’un önceden yazılı izni alınmaksızın, kısmen veya tamamen kopyalanması, başka bir yerde yayımlanması yasaktır.

2. Digiscores web sitesinde yer alan her türlü bilgi, resim, açıklama ve haber kısaca “bilgi” sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı hiçbir şekilde web sitesinde yer alan “bilgi”lerin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz.

3. İşbu “Web Sitesi Kullanım Koşulları”, Digiscores tarafından site içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini siteyi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Digiscores dilediği zaman ve önceden hiçbir uyarı yayınlamaksızın bu sitede yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Site hizmetlerinden yararlanan ve siteye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Digiscores tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır. Yazım hatalarından dolayı sorumluluk alınmaz.

4. Digiscores web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tüm gerekli tedbirler alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, Digiscores web sitesini kullanması nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından, siteyi kullanımı sırasında herhangi bir kişisel verisinin kötü niyetli 3. kişiler tarafından ele geçirilmesi halinde doğabilecek maddi ve manevi zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

Digiscores siteye erişilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Bu siteye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da sitenin kullanılması ile kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından Digiscores’un ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

5. Bu politika, T.C. yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal tezada yer verilmeden yürütülecektir. Eğer bu politikanın herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, o halde söz konusu madde bu politikadan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

Sitenin Kullanımı

Sitedeki metin, tasarım, grafik, logo, ikon, resim, ses klipleri, indirilebilecek materyal, arayüz, kod, yazılım, Digiscores’a ait tüm fikri mülkiyet, bunların seçimi ve düzenlenmesi tamamen Digiscores’a, iştiraklerine, lisans verenlerine ve/veya içerik sağlayıcılarına ait olup, telif hakkı, ticari marka ve ilgili diğer kanunlarca korunmaktadır. Aksi Digiscores tarafından belirtilmediği sürece, sitedeki bilgi ve/veya materyallerin kopyalanması, indirilmesi ve/veya çıktısının alınması yalnızca kullanıcının kişisel, ticari olmayan kullanımı için mümkün olup, Kullanıcının Siteden eriştiği, kopyaladığı, indirdiği veya bastığı bilgi ve/veya materyal üzerindeki telif hakkı, ticari marka veya başka mülkiyet hakkı ibaresini silmemesi koşuluna bağlıdır. Bilgi ve/veya materyalin; değiştirme, dağıtma, iletme, performans, yayınlama, basım, lisanslama, tersine mühendislik; siteden edinilen herhangi bir materyalin, bilginin, yazılımın, ürün veya hizmetin türevinin üretilmesi veya satışı gibi, ancak bunlarla kısıtlı olmayan başka herhangi bir sebeple kullanımı kesinlikle yasaktır. Tüm ilgili fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere Sitede bulunan tüm bilgi ve materyallerin mülkiyet hakları Digiscores’a aittir. Digiscores sitedeki bilgi ve/veya materyallerin Digiscores’la ilişkisi olmayan üçüncü taraf haklarını ihlal etmeyeceğini garanti veya beyan etmez.

Sitede sunulan bilgilerin uygunsuz kullanımı, sitenin çalışmasını önleme veya bozma veya siteden gizlice bilgi alma teşebbüsleri de dahil olmak üzere herhangi bir donanım veya yazılımın uygunsuz kullanımı kesinlikle yasaktır. Kullanıcılar sitenin işleyişini kesintiye uğratmamalı ya da kesintiye uğratma teşebbüsünde bulunmamalıdır. Digiscores herhangi bir bildirim yapmadan, takdir ettiği şekilde siteye erişimi veya Ssitenin kullanımını durdurma hakkını saklı tutar. Siteye erişimin veya sitenin kullanımının engellenmesi, yasalar ve adalet önünde Digiscores’un sahip olduğu hakları veya tazminatı etkilemeyecektir.

Kullanıcı, site aracılığıyla sunulan bilgi ve/veya materyalle ilgili kanuna uygunluk, güvenilirlik, yerindelik, orijinallik ve söz konusu bilginin/materyalin telif hakkı konularında sorumluluk sahibi olduğunu kabul eder. Yanlış, hileli, hakaret niteliğinde, karalayıcı, müstehcen, tehditkar, gizlilik veya reklam haklarını ihlal eden, fikri mülkiyet haklarını ihlal eden, küfür içeren, veya başka uygunsuz durumlar içeren ceza gerektiren bir suç teşkil eden veya buna teşvik eden, herhangi bir tarafın haklarını ihlal eden, yükümlülük meydana getiren veya herhangi bir yasanın ihlaline sebep veren içerikler, yazılım virüsleri, siyasi propaganda, zincirleme mektup, toplu e-posta veya benzeri “gereksiz” metinler yüklenmemeli, gönderilmemeli veya sitede yayınlanmamalıdır. Kullanıcılar yanlış e-posta adresi veya yanlış kişisel bilgi vermemeli, başka bir kişi veya tüzel kişinin bilgileriyle kendisini yanlış tanıtmamalı; kimlik, eğitim, geçmiş ve işle ilgili nitelikler konusunda yanlış yönlendirici bilgi vermemelidir. Kullanıcılar siteye ticari içerik yüklememelidir.

Ancak yetkili bir kullanıcı iseniz ve işe yerleştirme ve istihdamla ilgili, bilginin sunulma amacına uygun şekilde kullanacaksanız sitedeki kişisel bilgileri kullanabilirsiniz. Bir arkadaşınızı veya iş arkadaşınızı, şahsın iletişim bilgilerini vererek bize yönlendirdiğinizde, arkadaşınızın bunu yapmanıza izin verdiğini beyan etmiş olursunuz. Eğer iletişim bilgilerini vermenize razı değillerse lütfen arkadaşınızı veya iş arkadaşınızı siteye yönlendirmeyiniz. Bu Siteden edinilen herhangi bir kişisel bilginin kullanımı bu amaçlara, sitede yayınlanan Gizlilik Bildirimiyle ve Digiscores tarafından bu sitede güvenlikle ilgili verilen taahhütlerle uyumlu olmalıdır. Kullanıcılar siteye sunulan veya siteden elde edilen kişisel bilgilerin toplandığını, Digiscores ile paylaşıldığını ve bunun dışında yalnızca gizlilik ve veri koruma gerekleri ve kısıtlamaları da dahil olmak üzere geçerli yasalar kapsamında işlendiğini garanti ve beyan eder. Kullanıcılar Digiscores adına eriştikleri, yönettikleri ve sakladıkları tüm bilgilerin mevcut tüm yasalarla uyumlu, makul ve uygun güvenlik önlemleriyle korunduğunu; kayıp, kötüye kullanma, yetkisiz erişim, edinme, değiştirme veya yok etmeye karşı en azından idari, fiziksel ve teknik yöntemlerle korunduğunu garanti ve beyan eder.

Fikri Mülkiyet Hakları

İşbu Sitede yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

Sitede yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

Ali u onim dalekim vremenima, muškarci su sumnjali ne samo u sposobnost žena da glasaju, već i u činjenici da žene mogu doživjeti seksualno uzbuđenje. kamagra 100 za seksom smatrala se isključivo muškim prerogativnim: seks je želio samo muškarce, za žene je bilo neugodno, ali neophodno (za dijete).