Marka hikayesi, insanların kullandığı ürünlerin keşfine dair ipuçları gösteren oluşumları içermektedir. Her marka için ad oluşturmak en önemli oluşum noktalarından biri olarak bilinmektedir. Çünkü kullanılan büyük ya da küçük tüm ürünlerde dikkat edilen en önemli nokta marka adları kısmı olmaktadır. Bir ürünün hazırlanması, içeriği, kullanılan malzemeleri önemli olduğu kadar marka hikayesi de önem arz etmektedir.

Markalar varoluş yapılarını, nasıl kurulduklarını öykülerle herkese anlatmaktadır. İyi bir hikaye, markanın vizyonunu, misyonunu değerlerini, en ciddi kurumsal raporlardan daha etkili bir şekilde ortaya koymaktadır. Güçlü bir hikaye, insanların markanın taşıdığı değerleri algılamalarını ve aynı zamanda insanların o markayı satın almaya doğru yönlenmelerini sağlamaktadır. Hikaye eğer etkili bir özellikte ise çalışanlarının, ürün ihtiyacı olan kişilerin ve satıcıların marka ile bağ kurmasını ve aynı hedef için birlik oluşumunu sağlamaktadır.

Marka hikayesi yaratmak, markanın ürünlerini satmaktan daha etkili bir özellik, sanatsal bir yapı oluşturmaktadır. Her üretim alanı için marka oluşumunun sağlanmasında önemli değerlerin bir araya getirilerek harmanlanmasıyla muhteşem bir hikaye ortaya çıkmaktadır. Büyük ya da küçük her marka için yaşanmış olayların sıralanması ya da bir hikaye bulunmaktadır.

Ticari faaliyetlerde insan ilişkilerini kurmanın yolu günümüz şartlarında hikayelerden geçmektedir. Ürüne ihtiyaç duyan insanlar için, ürünlerin özelliklerinden ziyade ürüne ait markanın nasıl ortaya çıktığı, hangi amaca hizmet ettiği, nasıl bir yol çizgisi olduğu gibi birçok olay içeriği daha fazla dikkat çekmektedir. Sonuçta insanlar arasındaki ilişkiler ticaretin her boyutunda merkezde yer almaktadır. Bu nedenle insan ilişkilerinin güçlü olması, ticaretin her zaman iyileşmesi, gelişmesi anlamına gelmektedir. İnsanları etkileyen hikayesi olan küçük bir işletme çok büyük ses getirerek büyük bir sıçrama gerçekleştirmektedir. Buğu birçok örnekte hikayelerin ne kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır.

Marka yeni oluşma alanın da hikayesi ve pazarlama anlayışı ile birlikte yürümektedir. Aksi durumda marka değil sadece ürün satışı yapılan bir firma ortaya çıkmaktadır. Hiçbir ürün hikayesiz değildir, sadece marka haline gelen firmalarının hikayeleri gerçekte, marka ruhunu bulan ve yaşatan yapıları oluşturmaktadır.

Marka Hikayesi Ne Anlama Gelir?

Firmalar, şirketler için en önemli oluşum süreçlerinden bir tanesi kendi markasının yaratma aşaması olmaktadır. Doğru marka adı, doğru hikaye ile birlik oluşturduğunda firma için asıl hikayenin başlaması anlamına gelmektedir.

Markanın hikayesi nedir, sorusunun cevabında yer olması gerek yapılar şu şekilde belirtilmektedir. Hikayenin yapısı aslında firmanın var olma nedenini oluşturmaktadır. Firma çalışanlarının motivasyonunu nelerin sağladığını ve her çalışanın neden bu firmada çalıştığının anlatımı anlamına gelmektedir. Firma içinde üretilen ürünlerin nasıl oluştuğunu aktarımını sağlamaktadır.

Marka hikayesi ne tür müşterilere değer katmakta olduğunu ve neden bu müşteriler firma ile çalışmak istediğini aktarmaktadır. Şirket ya da firma için şeffaflığı içeren, markanın görünmeyen vitrinini oluşturmaktadır. Firma içindekilere farklı bir bakış açısı sağlayan en önemli ve değerli bakış açısı kazanımını oluşturmaktadır. Aynı zamanda müşteriler firmanın çalışanları, emek verenleri için daha net değer oluşturmaktadır. Ticari ilişkileri insan ilişkileri ile birlikte inşa eden önemli bir oluşum yapısı olmaktadır. Bu ilişkilerin inşasını sağlamakta araç görevi oluşturmaktadır.

Markanın sanat yününü oluşturmakta incelikli ve hoş yönünü ortaya çıkarmaktadır. Firma ya da işletme için web varlığının ne anlamda olduğunun altını çizen bir kavram oluşumu olmaktadır. İnsanların çoğuna hitap eden bir tasarım ile en doğru anlatım sağlandığında etkili bir ilerleme oluştuğu bilinmektedir. Marka oluşturma için bu yapı, büyük önem taşımaktadır.

Markanın hikayesi, dolaysız yapıları içermektedir. Yalın net bir görüş oluşturmakta ve firmanın kendisini olduğu gibi ifade edilmesi anlamına gelmektedir. Bir firmanın kim olduğunu, kimliğinin önemli bir kısmının ifadesini oluşturmaktadır.

Firma içindeki tüm ekibin organizasyon basamakları içinde birliği ve beraberliğini sağlayan temel yapı yaşını oluşturmaktadır. Kısacası firmanın neden ayrıcalıklı özelliklere sahip olmasının ifade edilmesi anlamına gelmektedir. Marka hikayesinin temelinde, firmanın ilk adımından başlayarak, ürünlerini satışına kadar geçen tüm yapıların kısa ve öz bir anlatım ile birleştirilmesi ile gerçekleşmektedir. Bu zaman içinde gerçekleşen tüm olaylardan ve beklentilerden esinlenerek ortaya çıkan oluşum olarak belirtilmektedir. Marka hikayesinde odak nokta ürün satışı değil, insanlara kendini doğru ve etkili anlatma hedefi bulunmaktadır.

Marka Hikayesi Nasıl Anlatılır?

Marka hikayesi insanların firma ile oluşturduğu organik bağları ifade etmektedir. Bu bakımdan firmanın oluşumunda en başından itibaren yaşanan tüm gelişmeleri ve çalışmaları hassasiyetle değerlendirmek önem taşımaktadır. Bu noktada iyi bir hikayenin anlatımı içinde bulunması gerekenler ile hikayenin içinde bulunmaması gerekenler ortaya çıkmaktadır. Uzun bir anlatımı olmayan, o anları hissettirmeyen yazılar firmanın değerini yansıtmamaktadır. Tam tersi olarak uzun soluklu heyecanlı üç beş paragraftan fazlasını içeren firmanın hikayesi olarak değer oluşturmaktadır.

Marka hikayesinin önemi, bu noktada aslında firmanın taşıdığı öz değer ile ilgili bağlantı kurabilmekten geçmektedir. Marka hikayesi oluşturma hedefinde olanlar için blog yazıları kesinlikle bu grubun içinde yer almadığını bilmeleri gerekmektedir. Bunun yerine kendine özgü tarzı yansıtan bir yazı oluşturmak çok daha yararlı olmaktadır. Sıkıcı, akıcı olmayan, merak ve heyecan oluşturmayan yazılar doğru hedefteki hikayeyi oluşturmamaktadır.

Basın bülteni, viral video gibi yapılar da bu oluşumu sağlamayan unsurlar içinde yer almaktadır. Bunun yerine dinleyen ya da okuyanın hayal etmesini sağlayan bütünleştirici yazıların, anlatımın daha etkili olduğu bilinmektedir. En sağlıklı koşullarda mükemmel yazı mükemmel anlatım olmayabilir, bunun yerine firmanın kendine has yapısını olduğu gibi yer verilmesi mükemmel olmasa da daha doğru bir atılım gerçekleştirmektedir.

Firmaya ait parçalanmış bir bakış açısı doğru hikayeden uzaklaşılmasına neden olmaktadır. Bunun yerine birlik beraberliğin olduğu yapılara yer erilmesi gerekmektedir. Sadece pazarlama üzerine kurgulanan yazı ya da anlatım firmanın gerçekliğinden uzaklaşılmasına neden olmaktadır. Bunun yerine öz yapı yansıması ve hedef içerikleri belirtilmesi ile müşterilerle organik bağların kurulması gerekmektedir.

İnsanların düşüncelerini değiştirme hedefi doğruluk oluşturmayan bir özellik taşımaktadır. Bu nedenle hikayenin düşünce değişimi sağlaması değil, duygudaşlık kurması beklenmektedir. Sade bir dil ile hedefteki kitlenin hepsinin anlayabileceği şekilde özelliklerle donatılmış hikayenin gücü gerçek anlamda çok yüksek olmaktadır. Tabi bunları birçok firmanın hikayeleri incelendiğinde anlaşılmaktadır. Gerçeklikten uzaklaşan, abartı anlatım ya da yazılım her zaman kayıp oluşturmaktadır. Bunun yerine olay algılarını en sade ve en net haliyle belirtmek gerekmektedir.

Marka Hikayesi Nasıl Yazılır?

Marka hikayesi nasıl yazılır, sorusu marka oluşturma hedefinde olan pek çok kişinin merak ettiği yapılardan birini oluşturmaktadır.

Firmaların, kendi yapılarını, öz değerlerini en yalın haliyle oluşturan hikayelerin anlatımında öncelik popüler düşünceye göre hareket etmemekle başlamaktadır. Marka hikayesinin anlatımı ürünün, firmanın hikayesi hakkında olmamaktadır. Firma müşterilerinin, ürün veya hizmet ile kurdukları bağlantıyı oluşturan değerler olarak bilinmektedir.

Güçlü marka hikayesi müşterilerini odak merkezi haline getirmektedir. Bu sayede asıl bağ kurulmuş olmaktadır. Günü kurtaran bir kahraman gibi müşterilerine öncelik tanıyan firmaların her zaman daha fazla üretim yapısı ve müşterisi olduğu bilinmektedir.

Marka hikayelerinin ana karakteri müşteriler ise hikayeyi anlatanların onlar olması sağlanması da en etkili hikaye oluşumları içinde yer almaktadır. Çünkü firma için bazen stres ve karmaşadan dolayı, hikayenin asıl kısımları belirtilmesinde olumsuz durumlar yaşanabilmektedir. Bunların gerçekleşmemesi için müşterilerin hikayeleri anlatması en sağlıklı yapı oluşumu olmaktadır. Kafa karışıklığı yaratan bir yapı içerse de pazarlamayı unutarak aktarılan hikayeler daima daha fazla pazarlama alanı oluşturmaktadır. Burada belirtilmek istenen nokta odak noktasında pazarlamanın değil müşterinin yer almasını sağlanması oluşturulmaktadır.

Hikayenin içinde ’neden firmanın tüm yapısının benimsemesi gerektiği’ yer alması gerekmektedir. Satıştan ziyade paylaşım içeren mesajlar ve ifadeler daha fazla önem taşımaktadır. Hikayede sadece firmanın güçlü yönleri değil aynı zamanda zayıf yönlerinin de yer verilmesi, en sağlıklı aktarım olmaktadır. Bu noktaya firmanın nasıl geldiğini ifade eden içeriklerin yer alması hikayeyi sohbete çevirmede en etkili noktayı oluşturmaktadır.

Marka hikayesi ne demek? Sorusuna en kısa yoldan cevaplandırılması hikayenin oluşumunun sağlanması ile ortaya çıkmaktadır. Hikaye içinde tutarlı anlatım ya da yazılım için akışın pratik şekilde ilerlediğinden emin olmak gerekmektedir. Ayrıca bunu sağlamakla birlikte müşteriler için en önemli yapılardan biri olan güvenirlik oluşturulması gerekmektedir. Tutarsızlık, ikiyüzlülük müşterilerin hemen algılayacağı yapılar olduğu için böyle yapılardan uzak durmak gerekmektedir. Klasik konuşmalardan, yapay söylemlerden hikaye oluşturulmamaktadır. Gerçekliği yansıtan insanların hikayelerine sahip olan firmalar her zaman öncü olmaktadır.

Sanatsal Bir Anlatım ile Marka Hikayesi Yaratmak

İletişim çağını yakalamak, marka hikayesi nedir? Sorusunun cevabı oluşturmada yapılması gereken önemli çalışmalardan birini oluşturmaktadır. Marka hikayesi yazmak veya anlatmak için dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunmaktadır. Bunlar içinde odak nokta olarak her zaman müşteri görülmesi gerekmektedir.

Çok geniş kitlelere sesini duyurmak isteyen bir firma, marka hikayesi içerisinde akademik dil kullanımı oluşturmadan, doğal bir üslup kullanarak aktarım sağlamaktadır. Vizyon, misyon gibi kelimeler bu noktada biraz abartı ve anlaşılmayan kelimeler olarak kabul edilmektedir.  İyi bir hikayeyi, müşterilerin dikkatle dinlemesi ya da okuması için müşterilerin dilinden aktarım yapmak gerekmektedir.

Kusursuz bir dilbilgisi, mükemmel bir hikaye için gerekli bir yapı oluşturmamaktadır. İmla hataları, uygun kelimelerin karıştırılması gibi ufak sorunlara odaklanmak yerine asıl mesaj içeriğine doğru müşterinin yönlendirilmesi sağlanmaktadır. Kurulan uzun, sonu gelmeyen cümleler güzel bir anlatım oluştuğu anlamına gelmemektedir. Hikayenin içinde kısa, öz, net cümleler ile doğru mesaj iletimi sağlanması gerekmektedir. Çok uzun ve hantal bir hikaye istenen özellikleri yansıtmamaktadır. Bundan dolayı hikaye için anahtar kelimeler oluşturulması gerekmektedir.

Marka hikayesi yazma içeriklerinde iletilmek istenen mesaj için önce bir sorun, bir problem oluşumu üzerinde durulması sağlanmaktadır. Sonrasında müşteri empati kurarak hikayeyi ve içindeki mesajı algılamaktadır. Bu sayede firmanın asıl amacını ve ürün değerlendirmesini içselleştirmiş olmaktadır. İletilmek istenen mesaj mümkün olduğunca kısa ve net olması gerekmektedir. Gerçekten hikaye ile bütünleşen bir firma var ise, müşteriler marka hikayesinin tüm algısını anlayacak özellikleri sağlamaktadır. Öncelikli kelimelerin etkili olması için ‘nasıl?’ sorusu her zaman hikayeye yön veren rehber özelliği olarak işlev kazanmaktadır. Hikayeler içerik ve kurgu olarak rastgele oluşmaz, dikkati ve profesyonel şekilde oluşturulması gerekmektedir. Yapılan çalışmalar ile müşteri adaylarını sıkmadan iletişim yapısı oluşturabilecek, doğru zamanda doğru iletişimin kurulması gerekmektedir. Marka içerisinde kimlikteki yazılar gibi, içerikteki seçimlerin yapılması için tercih edilen kelimeler büyük önem taşımaktadır. Doğru kelimeleri yakalamak için kelime egzersizleri, seçimleri, beyin fırtınası gibi çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Neden Marka Hikayesi Oluşturulmalı

Başarıyı yakalamak isteyen her firmanın hedefi ilk olarak müşterilerin firmayı doğru şekilde tanınmasını sağlamak olmaktadır. Birçok firma günümüzde marka buluş hikayeleri ile istedikleri mesajları müşterilerine aktarımını sağlamakta ve büyük markalar haline geldikleri bilinmektedir. İnsandan insana iletişim pazarlamanın kalbini oluşturmaktadır. Bu özelliği dikkate alarak çalışmalarda bulunan firmalar için iletişim sahası her zaman olumlu yönde gelişme göstermektedir. Ayrıca marka hikayeleri burada oluşan iletişim bağlarının tekrar tekrar güçlenmesini sağlamakta en etkili unsuru oluşturmaktadır.

Tüm hikayeler, markayı daha güçlü hale getiren bir ses özelliği taşımaktadır. Markanın ürünü satmak yerine kendini anlatması ile sesini doğru şekilde duyurması sağlanmaktadır. Bu noktada hikayelerin gücünün çok yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Hikayeleri ister sözlü ister yazılı olarak her ortamda bağımsız şekilde kullanımı oluşturularak etkisi sağlanmaktadır.

Blog yazıları içinde, videolarda, müşteri destek merkezlerinde kısacası her ortamda kullanımının gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Markanın hikayesi hem web ortamında hem gerçek zaman dilimi içinde bağlantılı olacak şekilde kurgulanmakta ve yer alması sağlanmaktadır. Bunu gerçekleştiren firmalar için başarı kaçınılmaz olmaktadır. Anlatım ya da yazılı şekilde ne söylendiği değil nasıl söylendiği ve içeriğinin ne kadarının yansıtıldığı önemli olmaktadır.

Marka hikayesi anlatımı ya da yazımı soyut, belirsiz ve zorlu bir planlama gerektirmektedir. İlgili kelimelerin sıralanması, mesaj mimarı haritaları ve marka stil kılavuzu, kolay anlaşılan ve ölçeklemeler sağlayan çalışmalar olarak kullanılması gerekmektedir. Markayı kim tanımlar? Sorusunun, müşteriler olarak cevaplandırılması hikayenin de başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Müşterilerin ne söylediklerine çok iyi hâkim olmak gerekmektedir. Müşterilerin aktarımları ürünler üzerinde etkili olduğundan, hikayelerin gidişatı üstünde de etkili olmaktadır. Bu noktada desenleri çok iyi belirlemek ve kelimeleri buna göre yerleştirmek gerekmektedir. İnsanları anlatan hikayeler, onlar ile firma arasındaki bağı çok rahat sağladığından müşterilerin ve firmanın ortak hikayeleri anlatımı da bu bağın gelişiminde büyük oranda etkili olmaktadır. Firma için, gelişimini müşterileri ile birlikte sağlamak isteyerek uyguladığı her hikaye beraberinde yeni müşteriler de getirmekte ve böylece büyüme oranı giderek artmaktadır.

Neden Marka Hikayesi Anlatılmalı?

Marka hikayesi altında birçok sebep bulunmaktadır. Eğlendirmek, eğitmek, mesaj iletimini sağlamak, övünmek, satış oluşumu için kendine özgü çalışmalar yapmak gibi farklı sebepler marka hikayeleri altında yer almaktadır. Hikayeler soyut kavramları pekiştirdiği ve karmaşık olan mesajları daha basit olarak algılanmasını sağlanmasından dolayı oluşturulmaktadır.

Yeni bilgilerin algılanmasında ve yeni öğrenmelerin yaşanmasında hikaye oluşumuna başvurulmaktadır. Soyut olan mesajları daha somut hale getirerek algılanmasını sağlamaktadır. Bu konuda bazı firmaların uygulamaları örnek olarak verilmektedir. Bir firma ürününün teknik özelliklerindeki karmaşıklığı somut bir şekilde hikaye oluşturarak, daha anlaşılır hale getirmektedir. İnsanları bir araya getiren en evrensel oluşum özelliği taşıyan yapıların başında hikayeler bulunmaktadır. Hikayeler insanların evrensel dilini oluşturmaktadır. Bu bakımdan her kesimden insana ürünler ve firma ile ilgili aktarımların çok kolay bir şekilde oluşturulmasını sağlamaktadır.

Marka buluş hikayesi hem özgün hem de evrensellik taşıyan markaların hikayeleri daha fazla müşteri ağı oluşturmaktadır. Tüm farklılıkları ortadan kaldırarak insanların bir arada ortak noktada bulunmasını sağlayan bir bağ kurmaktadır. Bu duruma örnek olarak TOMS müşterilerin aldıkları ürünlerin sayesinde yardım edilenleri paylaştıkça satışlarının arttırmanın yanında yepyeni bir müşteri kitlesine sahip olan bir topluluk oluşturmakta ve gelişme sağlamaktadır.

Marka hikayeleri ilham vermekte ve motivasyon sağlamakta en usta rehberleri oluşturmaktadır. Bu bakımdan her firma içinde en etkin hikayelerin oluşturulmakta ve motivasyon sağlanmaktadır. Marka hikayesi için firmanın şeffaflaşması arttıkça ve güvenilirliği gerçekçi bir hal alması yaşanmaktadır. Markayı daha içsel algılama durumu ortaya çıkmaktadır.  Böylece tüketicilerin ve üreticilerin arasındaki bağlar sürekli olarak daha sağlam şekilde oluşması sağlanmaktadır.

Marka hikayeleri insanların duygularına seslenerek ve seçenek sunarak ilham kaynağı olmaktadır. Tam anlamıyla motivasyon oluşturmakta ve sonrasında müşterileri aksiyona geçmesini sağlamaktadır. Bununla birlikte marka sadakatinin oluşmasında etkili olmaktadır. Marka hikayeleri hem insanlığa yönelik algıları etkilemekte hem de ürünlerin pazarlamasını doğal olarak sağlamaktadır. Her koşulda en mükemmel hikaye bulunmamaktadır. Tam verimli çalışmalar ve e etkili marka hikayesi için en doğru hikayeyi yakalamak gerekmektedir.

Marka Hikayesini İyi Yapan Şey Nedir?

İyi veya kötü tanımlamalar, okuyucu ve dinleyicilerin görüşlerine göre değişkenlik göstermektedir. Marka başarı hikayeleri, asıl kaynağı olarak mükemmel değil, iyi hikayelerin oluşturulması ile sağlanmaktadır. Marka hikayesi hem okuyucu hem anlatıcı açısından iyi yapan değişmez unsurları bulunmaktadır. En başta eğlendirici özelliği bulunması gerekmektedir. Kaliteli mizah anlayışı ile donatılmış bir hikaye sıkıcı olmaktan çok uzak olmaktadır. Bu durumda ilgi ve merak oluşumu sağlanmaktadır.

Marka hikayelerinin iyi olması aynı zamanda bilgilendirme sağladığından eğitici özellikleri taşımaktadır. Merak eden müşteriler için bilgiye ulaşmak önem kazanmaktadır. İyi hikayelerin en belirgin özelliği, hikayenin içinden herkes kendine dair bir parçayı bulması olmaktadır. Bu durumda hikaye firma marka olmaktan daha evrensel bir boyuta taşınmış olmaktadır. Gerçek anlamda içselleştirme saplayan marka hikayeleri bu yaşantılara sebep olduğu için satışları artmakta ve firma, bambaşka bir müşteri kitlesine sahip olmaktadır.

Ortak duygular insanları bireysel ya da kitleler halinde harekete geçirmekte olduğu için evrensel özellikte hikayelerde insanlar üzerinde böyle bir etki oluşturmaktadır. İyi hikayelerin kısa ve öz bir kurgusu bulunmaktadır. Aynı zamanda ana mesajların iletilmesini sağlamakta ve müşterilerin bu mesajı benimsemesini oluşturmaktadır. Bu bakımdan hikayenin kurgusu akışı ve ilerleyişi de ayrı bir değer kazanmaktadır. Akışı sıkmayan marka hikayeleri her zaman müşterileri tarafından ilgiyle karşılanmaktadır. Zor olsa da akışı hızlı ve eğlenceli olan hikayelerin daha kısa zamanda algılandığı bilinmektedir. Bu bakımdan iyi hikaye oluşturma çalışmalarının büyük bir özveri içinde yapılması ve işlenmesi gerekmektedir.

En kaliteli marka hikayesi için sağlam ve etkili bir kurgu oluşturmak müşterileri doğru şekilde yakalamayı mümkün kılmaktadır. Doğru kanallar ile müşterilerin algılarını etkileyen güçlü kurguya sahip olan hikayeler daima başarılı adımlar oluşturmaktadır.

En basit anlatımlarla en sağlam kurguya sahip bir hikaye dilden dile dolaşarak en verimli sonuçların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. İyi hikayeler hatırlanabilir özelliklere sahip olması gerekmektedir. İlham veren, şaşkınlık oluşturan veya mizah duyguları ile dopdolu olan hikayeler daima hatırlanması sağlanmış olmaktadır.  İyi hikayelerin içindeki karakterler, hikayeni içeriğindeki çatışma oluşturan yapıların varlığı ve son olarak çözülme süreci yapıları da en can alıcı noktaların içinde yer almaktadır.

Marka Hikayeleri ile Gelişimi Yakalamak

Marka hikayesi içinde çok yaygın olarak bilinenler iyi başlangıçlar yapmasalar da iyi bir çıkış yakalayan markalar olarak bilinmektedir. bu markalara örnekler verilmek istendiğinde ortak noktalar olarak şu belirtilmektedir. Her marka için iyi bir başlangıç süreci gerçekleşmemiş olmakla birlikte gerçekten bazı koşulların değişimi ile marka hikayesi oluşturularak gelişme sağlanmaktadır.

Apple marka hikayesi incelendiğinde ‘Birincisi elmayı çok seviyorum. İkincisi ise Apple telefon rehberinde Atari ’den önce geliyor.’ diye bir ifade kullanan Steve Jobs, markasının adını bu şekilde hikayesini anlatmaktadır. Bu kadar ayrıntılı bir oluşumu çok net ve basit bir şekilde ifade etmekle hafızalara ne kadar akıllıca bir marka hikayesi oluşturduğunu bırakmaktadır. TOMS ayakkabı marka hikayesi yine farklı bir yapı oluşturmaktadır.

Blake Mycoskis, Arjantin gezisi sırasında çocukların kötü yaşam koşullarından dolayı ayakkabı giymediklerini görmekte ve gezi dönüşü ‘Daha iyi bir yarın’ sloganıyla bir kampanya oluşturulmasını sağlamaktadır. Bundan sonra TOMS markası orta çıkmaktadır. Kampanya içinde bir ayakkabı alana bir ayakkabı da yoksul çocuklara ayakkabı gönderilmesi durumunu sağlamakta bu şekilde satılan her ürünle bir çocuğa yardım yapısını oluşturmaktadır. Böylece satışlarda patlama yaşanmakta ve farklı bir marka hikayesi oluşturarak gelişim kat etmektedir. Benzer şekilde Google markasının hikayesinde kurucularının belirli algoritmalar üzerinden bir isim arayışı sonrasında markanın ortaya çıkışı söz konusu olmaktadır. Bu yapı kullanım farklılığı oluşturulması üzerine bir çalışma olarak tarihe geçmektedir.

Warby Parker gözlük markası, ihtiyaç sahibi olup gözlük alamayan insanlar için belirli bir kampanya oluşturmaktadır. Bunu sağlamalarındaki hikaye kurucularından birinin parasının olmadığı bir zamanda gözlüğünü kaybetmesi ve yerine yenisini alamamasından kaynaklanmaktadır. Bu markanın hikayesinin temel mesajı yardım oluşturmada empati kurmayı sağlamak olmaktadır. Bu firmalar gibi daha birçok marka kendi hikayesini oluşturmada farklı özellikleri ortaya çıkarak hem müşteri kazanmakta, hem de ürünlerinin satılarını gerçekleştirmektedir. Tüm markalarda ortaya çıkan belli başlı otak özelikler ve birbirlerinden farklı noktalar bulunmaktadır.

İyi Marka Hikayelerinin Ortak Özellikleri Nelerdir?

Marka hikayesi örnek olarak belirtilen her başarılı firmanın diğer başarılı olan ve kendi markasını oluşturan firmalarla ortak özellikleri bulunmaktadır. Marka hikayelerinde mutlara sorunlara karşı çözüm üretimi ve büyük bir emek verilmesi yer almaktadır. Birçok marka kuruluş aşamasında birçok sorunla karşılaşmasına rağmen vazgeçmeden çözüm yolları aramaya gitmektedir. Bu da yeni marka hikayelerinin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. İnsanların markaları daha yakından tanımalar ve sempati duymalarının yolunun bu tür hikayelerin oluşmasından kaynaklı olduğu bilinmektedir. Markanın hikayesi bu süreçte markanın kuruluş amacını yansıtmaktadır.

Marka hikayesi içeriklerine sahip olan firmaların mutlaka zayıfı koruma, mücadele etme gibi yapıları oluşturduğu bilinmektedir. Bu yapı diğer firmalarla rekabet ortamının bir parçası olarak bu markaların yeni hikayeler oluşturmalarına neden olmaktadır. İyi markahikayesinin faydalı yanlarından bir diğeri de müşterilerine yeni deneyimler sunması olmaktadır. Yine bir diğer özellik olarak, sadık fan topluluklarına yönelik farklı çalışmalar oluşturması gelmektedir. Yani temiz bir geçmişe sahip olup iyi bir amaca hizmet eden markalar çok daha anlamlı işler yapmaktadırlar.

Markanı hikayesinde, markanın bir üründen ibaret olmayıp aynı zamanda bir şeyleri temsil ettiğini eklemiş olmaktadır. Bu da bu markanın kullanıcılarını örnek gösterilen bir yaşam tarzına bağlamayı sağlamaktadır. Bu markaların kurucuları her zaman baş konuşmacı olarak göz önünde bulunmaktadır. İyi marka hikayeleri olan firmalar için, her zaman kim olduklarını bilen ve neyi amaçladıklarını belirleyen sistemli yapıların bulunmaktadır. Bu hikayeler çoğunlukla web siteleri içinde yer verilmektedir. İyi hikayeleri olan markalar için sosyal faydaları ön planda tutmak çok önemli bir yapı sağlamaktadır. Hikayelerinde mutlaka bir sosyal yararlılık elemanı katmaktadır.

Doğayı korumak ve sürdürülebilirlik ile ilgili yapılmakta olan bir çalışma ya da aşırı yoksul kimseler için oluşturulan yardım kampanyaları gibi çalışmalar olarak gerçekleşmektedir. Böyle yüksek amaçların en iyi hikayeleri ortaya çıkardığı bilindiğinden bu yapılar marka için her yönden artı katkı sağlamaktadır. Tüm iyi marka hikayelerinin ortak özellikleri ışında farklı özellikleri de bulunmaktadır. Gene de özellikle bu oluşumların üstün özelliklerinin müşterilerce doğru şekilde algılanmalarının çok büyük yarar sağladığı bilinmektedir.