İçerik Pazarlama

İçerik pazarlama nedir? Sorusu sorulmadan önce içerik kavramını ele almak gerekmektedir. İçerik; Bir anlatımda verilmek istenen fikir, duygu, düşünce ve imgeler bütünüdür. Ruhsal ve düşünsel işlevler süreci olan içerik, dijital medyada sosyal medya ağları aracılığıyla kaynaktan son alıcılara iletilen görsel ve işitsel mesajlar bütünüdür. İnternetin yaygınlaşması ile toplumlar bilgi toplumuna evirilerek bilgi ve iletişim teknolojileri ile kodlanmış bir kimliğe bürünmüş bulunmaktadırlar.

İçerik pazarlaması nedir diye sorulacak olursa ise; yeni medya ekosisteminde markaların hedef kitlelerinin dikkatini çekecek içerikleri hazırlayarak, yeni ya da mevcut müşteri kitlesinin zihninde duyusal konumlandırma çalışmalarının yapıldığı yeni nesil dijital iletişim ve pazarlama süreci olarak görülmektedir. İçerikle pazarlama, net olarak tanımlanmış ve doğru anlaşılmış hedef kitleyi kârlı müşteri hareketi yaratma hedefiyle etkilemek, çekmek, bağlılıklarını sağlamak için ilgili ve değerli içeriğin yaratılması ve dağıtılmasını kapsayan pazarlama tekniğidir.

İçerik pazarlaması ürün satışı yapmamaktadır, hedef kitlenin marka ve ürüne dikkatini çekerek satın alma davranışlarını doğal bir şekilde gerçekleştirmeleri için yönlendirme yapmasını sağlamaktır. İçerik pazarlaması, işletme ve müşteri hedeflerini gerçekleştirmede kullanılan tüm strateji ve teknikleri bünyesinde bütünleştirerek kalıcı, istikrarlı ve entegre edilmiş çözümler sunan, pazarlamanın şemsiyesi olarak tabir edilebilen ve müşterilere katma değer sağlayan bir yöntem olarak görülmektedir. İçerik pazarlama örnekleri içerisinde yer almakta olan örnekler bireylerin içerikleri nasıl pazarlayacakları hakkında birçok detayı da içerisinde barındırmaktadır

İçerik Pazarlama Strateji Adımları

Günümüzde satın alma davranışları çok büyük oranda online olarak başlamaktadır. Bu bağlamda öncelikle hedef belirlenmesi gerekmektedir. Vizyon ve misyonlara yönelik pazarlama hedefleri belirlenmelidir. Hitap edilecek kitleye yönelik yapılan analizler iyi değerlendirilmelidir. Hedef kitlesinin demografik özelliklerinden nelere değer verildiğine kadar her türlü özelliği en ince ayrıntısına kadar incelenmelidir. Bu marka ve kitle arasında bir bağ kurmak için önem arz etmektedir.

İçerik pazarlama için iyi bir strateji gerekmektedir. Hedef kitlesine yönelik oluşturulacak içeriklerde verilmek istenen mesaj ya da çözümler belirlenmelidir. Strateji belirlenirken öncelik bu olmalıdır. Marka nasıl tanınmak istiyor ise bunun için bir özellik oluşturmalı ve olabildiğince detaylandırmalıdır. Çoğu marka tüm sosyal medya platformlarında etkin olmaya çalışmaktadır. Önemli olan her yerde biraz gözükmek yerine markayı en iyi şekilde tanıtmaya yarayacak platformda oldukça görünen olabilmektir. İçerik pazarlaması nedir? Sorusu, içerik pazarlaması hakkında sıklıkla sorulmakta olan sorulardan biri olmaktadır.

İçerikler belirlenmelidir. Hedef kitleye hangi tür içerikler ve hangi konuları ele alarak hitap edileceği önceden hazırlanmış olmalıdır. İçerik pazarlama örnekleri incelenmeli ve üzerinde iyi çalışılmalıdır. İçerikler net, samimi, anlaşılır, çözüm sunan, dikkat çekici olmasına önem gösterilmelidir. Güven ve sadakat oluşturan sade bir dil kullanılmalıdır. İçeriklerin sürekliliği olmalı ama hedef kitlesini bıktıracak sıklıkta olmamasına dikkat edilmelidir.

Düzenli ölçümler yapılmalıdır. Yayınlanan farklı içerik türleri arasında verimlilik ve etkinlik analizleri yapılmalıdır. Seo çalışmaları yaparak hedef kitlenin markaya ulaşılması kolaylaştırılmalıdır. İçeriklerin daha fazla kişiye ulaşması için doğru dijital araçlar kullanılmalıdır.

Sosyal medyanın gücünden faydalanılmalıdır. İçeriklerin bir blog ya da web sitesinde yayınlanması yetmeyebilmektedir. Hedef kitlenin markayla sadakat bağı kurması, markanın saygınlık ve güvenirlilik kazanması için içerik pazarlama stratejileri sosyal medya ağlarında konumlanmalıdır.

İçerik Pazarlama Kriterleri

Dijital pazarlamanın en önemli parçası olan içerik pazarlama çalışmalarının başarılı olması için belli kriterlere sahip olması gerekmektedir. İçerik pazarlama kriterleri ziyaretçilerin satın alma davranışına yönlendirilmesini sağlayacak kriterlerdir. Bu kriterler içeriğin türüne göre değişebilmektedir. İçerik pazarlama süreci için kullanılan içerik türleri ise farklı seçenekler sunmaktadır.

 İçerik pazarlamasının amaçları doğrultusunda sosyal medya kanallarında, forumlarda, site içinde yayınlanan içerikler potansiyel müşteriye ulaşmanın en iyi yolu olarak görülmektedir. Dijital pazarlamada kullanılan içerik pazarlama türlerini keşfederek içerik pazarlamasının kalitesi arttırılabilmektedir.

Liste içerikleri, Seo uyumlu içerikler, Soru cevap içerikleri, Ürün tanıtım içerikleri, Haber içerikleri, Görsel ve video içerikleri ve Araştırma içerikleri gibi içerikler içerik pazarlama amaçları doğrultusunda içerikleri oluşturmaktadır.

İçerik Pazarlamasının Özellikleri

İçerik pazarlama, müşterilere kaliteli içerikler üreterek satışları arttırmada yardımcı olmaktadır. İçerik pazarlama çalışmaları yapılırken işletmenin temel amacı hedef kitleyi eğitmek, bilgilendirmek ve eğlendirmek olmalıdır. Başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiş içerik pazarlaması işletmeyle müşteri arasında bir ilişki yaratmakta ve işletmenin genel imajına katkı sağlamaktadır.

Başarılı bir içerik pazarlama çalışması yapılmak isteniyorsa içerik pazarlamasının şu özelliklerinden faydalanılması gerekmektedir.

Neden İçerik Pazarlaması Yapılmak İsteniliyor?

İçerik pazarlama hedefleri iyi tanımlanmalıdır. Neyin başarılmak istendiği bilinmelidir. Bu daha iyi bir yön ve odak sağlamaktadır. Hedefler daha iyi trafikten e-ticaret sitesine, blog için ya da daha fazla e-posta aboneliğine kadar her şey olabilmektedir.

Hedef Kitle Kimdir?

İçerik pazarlamasının amaçları içerisinde yer alan hedef kitle, müşterilerin, içerik pazarlama stratejisinde odak nokta olması gerekmektedir. Müşterilerin kim olduğunu ve dönüşüm yolculuklarının nasıl işlendiğine dair geniş ve önemli bir anlayış ve farkındalık geliştirilmelidir. Okuyucular ya da müşteriler için değerli içerikler üreterek, onların güvenini kazanmak dönüşümlerin olasılığını daha da arttırmak gerekmektedir. Kaliteli bir içerik pazarlama süreci sürekli pazar araştırması yapmalı ve kitle parametrelerini sık sık kontrol ediyor olmalıdır.

İçerik Tanıtmak

Hedefler belirlendikten sonra, kitlenin görmek istediği alakalı ve kişiselleştirilmiş içerik türlerin belirlenmesi gerekmektedir. İçeriği makaleler, bloglar, notlar, inforgrafikler, gerçek çalışmalar, e-kitaplar ve yaratıcılıkla daha fazla şekillerde süslenip üretilmelidir. İçerik pazarlama aşamasında önemli olan müşteriyi iyi tanımak, oluşturulan içeriklerle pazarlama mesajının nasıl verilmek istendiği ve bu mesajın müşteriye nasıl ulaştığı olmalıdır.

İçerik Nasıl Tanıtılacak?

İçerik oluşturmak, içerik pazarlama da tek başına yeterli olmamaktadır. İçeriğin maksimum kişi sayısına ulaştığından emin olunmalıdır. Tanıtım içerik oluşturmak kadar önem arz etmektedir. İçerik pazarlama yöntemleri açısından üç temel araç bulunmaktadır.

Etkili pazarlama strateji, etkili sosyal medya kullanıcılarını içeriği destekleyecek şekilde dahil etmeyi amaçlamaktadır. Etkileyen kişiler ile iş birliği yapıldığında dönüşüm oranları yüksek oranda artmaktadır.

Sosyal medya snippetleri; İdeal olarak içerikte, diğerlerinin yanı sıra alıntılar, istatistikler ve resimler gibi çok sayıda snippet içermektedir. Bu snippetler çeşitli sosyal medya platformlarında bir süre boyunca birden çok kez paylaşılabilmektedir

Misafir yayını; İçeriklerin çok sayıda okuyucuya sahip bir misafir yayını olarak paylaşılması, markanın otoritesini arttırmaya yardımcı olmaktadır. Bu amacı yerine getirmek için, Reddit, Biz Sugar , Linkedin gibi kanallar kullanılabilmektedir.

İçerik Pazarlamasının Temel Amaçları

İçeriğin temel amacını insan oluşturmaktadır. Bu bağlamda içerik pazarlamasının temel amacı insanları etkilemektir. İçeriğin farkında olana dek insan sıradan bir tüketici konumundayken, içeriğe maruz kalmasının ardından potansiyel tüketici, içerikten etkilenip ürün ya da hizmeti tercih etmesiyle birlikte ise müşteri konumuna gelmektedir. İçerik pazarlama satış ve hizmet sunan şirketlerin tercih edebileceği birçok seçenekten biri değil, zorunlu tercih etmeleri gereken bir seçenek haline gelmiştir. Çünkü tüketiciler satın alacağı ürünün özellik ve niteliklerini tam olarak bilmek istemekteler bu da ürüne yönelik oluşturulan değerli içerik sayesinde mümkün olabilmektedir.

İçerik pazarlamasının amacı satış değil kâr elde edebilmektir. Bu durumda müşteri ve tüketiciler eğitici, yardımcı, çekici, sürükleyici ve hatta bazen güldürücü nitelik taşıyan içerik görme hissi taşımaktadırlar. Bu strateji için iki farklı uygulama yöntemi bulunmaktadır.

İçerik pazarlama sürecinin 4 temel amacı bulunmaktadır. Bunlar, marka farkındalığı, müşteri bağlılığı, takipçilerle güven inşa etmek ve olası müşterilerin ilgisini çekmektir.

Marka farkındalığı, müşterilerin farklı etkiler altında hangi markayı satın alacağına karar verebilme yeteneğidir. Marka farkındalığı sayesinde yeni müşterilerin zihinlerinde yer edinebilir ve ürün tercihlerinde işletmelerin kendi markalarını tercih etmeleri sağlanabilmektedir.

Müşteri bağlılığı, müşterilerin markaya olan bağlılığını sürdürmek noktasında müşteri kazanmak ve müşteri tutmak olmak üzere iki temel yöntemi bulunmaktadır. Müşteri kazanmak yönteminde işletmeler potansiyel müşteriler hakkında bilgi edinmeye, potansiyellerini ölçmeye ve uzun dönemde müşterilerden daha fazla değer elde etmek için sınıflandırma yapmaya odaklanmaktadırlar. Müşterileri tutma yönteminde ise işletmeler müşteriler ile olan bağlarını kuvvetlendirmek suretiyle müşterilerin markaya olan bağlılığını artırmayı amaçlamaktadırlar.

Takipçilerle güven inşa etmek, içerik pazarlamasının en temel amacı güven inşa etmektir. Ürünün sahip olduğu özellikleri veya satış sonrası sunulan hizmeti anlatan kullanışlı ve ilgi çeken içerik üretimi işletmeler ve müşteriler arasında güven temin etmenin en temel yolu olmaktadır. Güven oluşmasında hazırlanan değerli içeriğin etkinliğinin ve doğrulunun büyük önemi bulunmaktadır.

Olası müşterilerin ilgisini çekmek, içerik pazarlamasına başlandığında yapılması gereken ilk şey dikkat çekici olmaktır. Pazarlama sürecindeki ilk işlem yeni müşterilerini ilgisini çekebilmektir. İşletmeler reklam, halkla ilişkiler, yeni ürün veya yeni bir hizmetin müşterilere sağlanması vb. Yöntemlerle müşterilerin ilgisini çekmeyi hedeflemektedirler. Hazırlanan içeriğin etkinliği, doğru zamanda doğru yerde ve doğru ortamda tüketiciyle buluşturulmasıyla birlikte etkili dikkat çekme işlemi sağlanmış olmaktadır.

İçerik Pazarlaması Ölçütleri

İçerik pazarlama ölçütlerinin amacı içerik pazarlaması stratejisinin etkinliğini ölçmeyi amaçlamaktır. İçerik pazarlaması ölçütlerini tüketim, paylaşım, kitleleri yönlendirme ve satış olarak özetlemek mümkün olabilmektedir. Bu kategoriler bir yandan bağımsız hareket ederken bir yandan da birlikte bir bütünü oluşturmaktadır. İçerik pazarlama nedir diye sorulduğu zaman bu ölçütler önemli bir yer tutmaktadır.

Tüketim ölçütü, içerik tarafından oluşturulan marka farkındalığı ve web sitesi trafiğinin ölçülmesi konularında pazarlama yöneticisine yardımcı olmakta ve böylece pazarlama ölçütlerinden ilk sütunun etkisi ölçülmüş olmaktadır. Bazı önde gelen tüketim ölçütleri de önemli olmaktadır.

Paylaşım ölçütü, içerik pazarlaması kullanıcılarının müşterileri ile olan içerik paylaşımının seviyesini ve müşteriler üzerinde bıraktığı etkinin seviyesini ölçmektedir. Beğeni sayısı, paylaşım sayısı, tweet sayısı, forward edilen e-mail sayısı, gelen link sayısı paylaşım ölçütlerini oluşturmaktadır.

Kitleleri yönetmek ölçütü, içerik pazarlaması sayesinde yapılan alışverişlerin bireyler tarafından ne kadar sıklıkla yapıldığını ölçmektedir. Bu nedenle kitleleri yönetmek içerik pazarlama nedir sorusuna önemli bir cevap olmaktadır. Bu kategoride B2B (Business to Business Marketing) için önemli ölçütler bulunmaktadır. Doldurulabilir formlar, e-mail bültenler ve blog üyelikleri, çerezler, rss bildirimleri, diyalog sayıları bu ölçütlerdendir.

Satış ölçütleri, içerik pazarlamasının işletmelerin performansı üzerine olan etkilerini ölçmektedir, böylece bu ölçütler pazarlamacılara, içerik pazarlaması ölçütlerinin müşteri kazanma ve satış hedeflerine nasıl bir etkisi olduğunun anlaşılmasında yardımcı olmaktadır

İçerik Pazarlaması Araçları Nelerdir

İçerik pazarlaması için optimum kullanılacak iletişim ortamı internettir. İnternet aracılığıyla pazarlama mesajları tam zamanlı ve hızlı bir şekilde iletilmektedir. Pazarlamacılar internetin küresel kapsama, kişisel etkileşim, multimedya kapasitesi ve hızlı şekilde artan kullanıcı sayısıyla ilgilenmektedirler. İnternet, ürün ve hizmet pazarlamaya yönelik sunduğu ve sağladığı olanakların yanında hedef seçilen benzer ilgi alanlarına sahip olan gruplarla iletişim kurmayı da kolaylaştırmaktadır. İnternet duygu ve satın alma kararları üzerinde etkin bir rol oynamanın yanında sadece televizyon ve basının etkileme gücünde olan seçilmiş gruplara ulaşmaya da olanak sağlamaktadır.

Sosyal medya, günümüzde önemli bir trend haline gelmiş bulunmakta ve içerik pazarlama konusunda oldukça etkin bir rol oynamaktadır. İşletmeleri doğrudan müşteriyle buluşturan önemli bir pazarlama ortamı haline gelen sosyal medya, işletmelerin zamanlı ve doğrudan nihai tüketiciyle iletişim halinde olmasını geleneksel iletişim araçlarına göre daha düşük maliyet ve daha büyük etkinlikte gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Sosyal medya bireylerin video, fotoğraf, görüntü yazı, karikatür gibi içerikleri paylaşmak için kullanılan çevrimiçi kaynaklardır. Sosyal medya müşterilerin ilgi duydukları alanların belirlenmesi ve müşterilerin isteklerinin saptanması için önemli bir araçtır. Sosyal medya hazırlanan içeriğin dağıtılması için de en önemli araç konumuna gelmiştir.

Bloglar, müşterilerine ulaşmak için yeni arayışlara girmekten çekinmeyen işletmelere, blog mecrasını etkin kullanarak milyonlarca müşteriye ulaşmanın yanı sıra, satışlarını artırarak imajlarını da güçlendirmekte önemli bir rol oynamaktadır. Blog yazıları güçlü içerik pazarlama araçlarının başında gelmektedir. Tüketiciler bilgiyi markadan değil güvendikleri, takip ettikleri referans bireylerden almayı tercih etmektedirler.

Bilgi grafikleri bilgi grafikleri karmaşık ve geniş alana yayılmış bilgiyi görsek grafiklerle sanal veya baskı ortamında sunma metodudur. Tasarımcılar bilgi grafiklerini hazırlarken genellikle, resim, yazılı resim, görsel, çizelge ve grafikler sayesinde bilginin sunulmasını amaçlamaktadır. Karşı tarafın hızlı ve etkin bir şekilde bilgiyi anlayabileceği tasarımlar kullanılması avantaj sağlamaktadır.

İnternet makaleleri, internet ortamında yayınlanan makaleler sayesinde satışa sunulan ürün ve hizmetler hakkında tüketicilere bilgi vererek deneyimleri ve ilgi çekici noktaları aktararak ürün tanıtımını gerçekleştirmektedirler. Makale yazarının tanınmışlığı, sosyal statüsü okuyucular açısından verilen bilginin doğruluğunu ve öneminin algılanması açısından önem taşımaktadır.

Mobil uygulamalar ve akıllı telefonlar, hedef kitleleri ile mobil cihazlar üzerinden iletişime geçmek amacıyla gerçekleştirilen bir dizi interaktif uygulamadan meydana gelmektedir. Akıllı cihazlar sayesinde günümüzde çok yüksek seviyelerde, daha fazla müşteriye ulaşma olanağı elde edilmektedir ve tüketicilere ulaştırılan mesaj, mobil içerik, mobil uygulama reklamları ile müşteri, işletme ve marka arasında sağlam ve sağlıklı bir ilişki oluşturma şansını yakalatabilmektedir.

Geleneksel İçerik Pazarlama ile Dijital İçerik Pazarlamanın Arasındaki Farklar

Teknolojinin gelişip sosyal medyanın iyice hayatlara girmesi ile birlikte içerik pazarlama stratejisi nedir sorusuyla birlikte pazarlama yöntemleri de değişiklik göstermeye başlamıştır. Dijital pazarlamanın gelişmesi ile birlikte de geleneksel pazarlama yerini dijital içerik pazarlamaya bırakmaya başlamıştır.

Maliyet açısından geleneksel pazarlamanın maliyeti dijital pazarlamaya oranla oldukça fazladır. Dijital pazarlamaya her an her yerde ulaşılabilir. Ayrıca daha düşük maliyetle daha çok kişiye içerik pazarlama hizmetini ulaştırabilmektedir.

İletişim konusunda da geleneksel pazarlamada kaynaktan alıcıya şeklinde bir yöntem bulunmaktadır. Alıcı reklamı sadece dinler, dijital pazarlamada ise kişiler reklam verene yorum yapma, soru sorma gibi fırsatları yakalamaktadır. Kimi zaman ise reklamı paylaşarak katkı da sağlayabilmektedirler.

Zaman kavramı açısından geleneksel pazarlamada kampanya kurgusu uzun sürmektedir. Ayrıca herhangi bir yanlış yapıldığı zaman bu yanlışın giderilmesi oldukça zaman almaktadır. Dijital pazarlama ise kendini kolaylıkla yenileyebilir. Ayrıca anı yakalayan paylaşımlar ile de insanların dikkatini çekebilmektedir.

Tüketici iletişimi açısından geleneksel pazarlamada markaya e-mail, mektup ya da telefonla ulaşırken dijital pazarlama yöntemi ile tüketici reklamı görür görmez sosyal medya aracılığı ile yorum yapabilmektedir. Geleneksel pazarlamada iletişim müşteri ile marka arasında iken dijital pazarlamada yapılan bir iletişim aynı anda birden fazla kişiye ulaşabilmektedir.

Kapsam bakımından dijital pazarlama daha kapsamlı bir yöntemdir. Çünkü her an her yerde müşterilere kolay bir biçimde ulaşabilmektedir.

Kullanılabilirlik açısından geleneksel pazarlama saatleri daha belirgindir. Dijital pazarlama ise internet sayesinde her yerde 7 gün 24 saat kullanım mümkün olmaktadır.

Deneyim ve zenginlik konusunda geleneksel pazarlama yaparken belirli kalıplara uyulması gerekmektedir. Dijital pazarlama da ise yenilikler kolayca denenebilir. Farklı kurgular ile çeşitli kampanyalar düzenlenebilmektedir. Etki alanı daha geniş olduğu için de farklı insanlara kolayca ulaşabilmektedir.

Tüketici marka gözetiminde geleneksel pazarlamada tüketici hakkı ve tüketicinin korunması oldukça önemlidir. Dijital pazarlamada ise müşteri ile farklı bir iletişim kurulmaktadır. Örneğin twitter üzerinden yapılan yanlış bir etiket müşteriye hoş bir dil ile ifade edilebilmektedir.

Çalışan kişiler geleneksel pazarlamada halkla ilişkiler, pazarlama gibi departmanlarda çalışmaktadır. Dijital pazarlamada ise sosyal medya bölümü ve ajanslar bulunmaktadır çünkü reklamlar dijital ortam üzerinden yapılmaktadır.

Dil konusunda geleneksel pazarlamada dil daha resmi ve mesafelidir. Dijital pazarlamada ise dil daha samimi ve müşteriyle buna orantılı bir iletişim kurulması mümkündür.

İçerik Pazarlama da Dönüşüm Hunisi

Dönüşüm hunisini anlamak için öncelikle buradaki dönüşüm ne demek o bilinmelidir. Dijital pazarlamada dönüşüm, web sitesinde ya da mobil uygulama gibi herhangi bir dijital ortamda belirlenen hedefin gerçekleşmesidir. İçerik pazarlama olarak örneklendirmek gerekirse youtube için video izlenmesi, onedio gibi içerik sitelerinin içeriğinin sonuna kadar okunması ve sigorta şirketleri için iletişim bilgilerinin paylaşıldığı form doldurma işlemleri verilebilir.

Dönüşüm hunisi, kullanıcının markayla olan ilk etkileşiminden itibaren dönüşümünü takip eden görselleştirilmiş bir raporlama modelidir. Dönüşüm hunisi raporlamasıyla kullanıcının her adımını ve onları hangi adımda kaybettiğini yönetici takip edebilmektedir.

Dönüşüm hunisi temelde 3 bölümden oluşmaktadır; Bilinirlik, ilgi, dönüşüm.

Dönüşüm hunisinin analizi dijital pazarlama stratejisinin tasarımında önemli bir role sahip olmaktadır. Huninin en üstünde bulunan bilinirlik kitlesi markanızı, sunduğunuz ürün ve hizmeti tanıtmak istediğiniz bir hedef kitledir. Yaptığınız bilinirlik reklamlarıyla bu bölgeedeki kitlenin sayısı artırabilmektedir.

Markanın reklamları görüldükten sonra sunulan ürün ya da hizmeti deneyimlemeye başlayan kullanıcılar huninin orta bölgesi olan ilgi bölümünde yer alırlar. Yeniden pazarlama ve Google Ads gibi daha hedefli reklam modelleriyle ilgi alanına yakın olan hedef kitlenin dikkati çekilebilmektedir.

Huninin en alt bölgesinde ise istenilen dönüşümü gerçekleştirilen kullanıcılar bulunmaktadır. Dönüşümü gerçekleştirilen kullanıcıların bilgileri ile CRM ve diğer pazarlama araçlarını kullanarak kullanıcılar tekrar siteye çekilebilmektedir. Böylece müşteriler sitede birden fazla dönüşüm gerçekleştirmesini sağlayarak sadık müşteri olması sağlanabilmektedir. Dönüşüm hunisini kişiler kendi markalarına göre farklılaştırabilir ve detaylandırabilir.

İçerik Pazarlamasında Yapılan Hatalar

İçerik pazarlama, dikkat çekici ve kaliteli bir içerik oluşturarak hedef kitleye seslenmekle ilgili olmaktadır. Son yıllarda öne çıkan içerik pazarlamalarına dair birçok örnek bulunmaktadır. İçeriklerin bazıları hedeflediği başarıyı yakalarken bazıları başarısız örnekler olarak internetteki yerlerini almaktadırlar

Başka markaların içeriklerini taklit etmek oldukça sık yapılan hatalardan birisidir. Herhangi bir platformda başarılı olmuş bir markanın benzer içeriğini kopyalamak markayı hedeflerinin tersi sonuçlara götürecektir. Benzer içerik, kitlenin alışık olduğu içerik demektir dolayısıyla yeni bir içeriğe gösterilecek ilgiyle aynı olmayacaktır. İçeriğin kopya olduğu fark edilmesi sitenin ve markanın prestijini olumsuz yönde kötü etkileyecektir.

Metriklere fazla yoğunlaşmakta yapılan hatalardandır. Sayfa görüntülenmesi, takipçi sayısı, beğeniler gibi etkileşim ve erişim hakkında bilgi veren her şey faydalı metriklerdir. Bu metrikler sayesinde kampanyanın ne ifade ettiği ve nasıl bir sonuç alındığı ölçülebilmektedir. Ancak metriklere fazla odaklanmak yanıltıcı olmaktadır. Tek başına bir metrik, doğrudan geliri ve başarıyı ifade etmemektedir tek bir metriği temel almak yerine, kombinasyonlar yapılmalıdır. Örnek olarak sadece beğenileri göz önüne almak yerine, tekrarlanan sayfa görüntülenmeleri takip edilmelidir.

Fazla reklam niteliğinde, fazla marka yerleştirmeli içerikler üretmek de bir hata türüdür. İçerik pazarlama, bir ürün veya hizmeti tanıtmak için yapılan bir reklam çeşididir. Ancak aynı zamanda, hedef kitleyle bir bağ kurmak ve markaya özgün bir ses kazandırmakla da ilgilidir. Hem markanın tanıtılması hem de kullanıcılar etkilenmek hedeflenmelidir. Bu yüzden kullanıcılar öncelikli olmalıdır.

Hedef kitlenin dikkatini kaybetmekte yapılan hatalardandır. Birçok şeye odaklanırken, kimler için ve ne için yazıldığını unutmak kolay olmaktadır. Bu yüzden, markalı içeriklerde istikrar kolaylıkla kaybolabilir ve takipçilerin ilgisi azalabilir. Dolayısıyla markanın içerikleriyle ilgilenen uzman bir ekiple çalışmak faydalı olacaktır. İçerik yazarlarınızın markanızın bakış açısını ve kitlenizi anlaması, belirli zaman aralıklarında iyi araştırılmış konularla içerik hazırlanması gerekmektedir.

İçeriği de yanlış zamanda yayınlamamak gerekmektedir. Doğru içeriği, doğru zamanda yayınlamak içerik pazarlama için oldukça önemlidir. Yanlış zamanda yayınlanan bir içerik, tepkilere sebep olarak marka için kriz yaratabilmektedir. Çoğu zaman, gerçek zamanlı pazarlama içeriklerinde karşılaşılan bu hata marka kimliğine geri dönüşü zor zararlar verebilmektedir. Marka için bir içerik takvimi oluşturmak faydalı olabilmektedir. Haftalık ve aylık içerik takvimleriyle yayın süreci kontrol edilebilir ve uygun içerikler hazırlanabilmektedir.

İçerik Pazarlamanın Faydaları

Beklenmeyen müşterileri çeker, paylaşılan içerikte müşterilere hali hazırda ilgili olduğu konulardan bahsetmek, potansiyel müşterilerin arama motorları aracılığıyla dikkat çekmesini sağlamaktadır. Çünkü eğer ilgi çekici bir içerik var ise ilk sayfalarda yer alma olasılığı yüksektir. Özellikle blog yayınlamak ve sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmak yeni müşteri kazanmada ve potansiyel müşterilerin dikkatini çekmekte oldukça yardımcı olmaktadır. Diğer pazarlama çeşitlerine göre daha ucuzdur, içerik pazarlamanın daha az maliyetli olması hemen dikkat çekmektedir. Markalar İçerik pazarlama gerçekleştirirken sadece uygun ve değerli olmasına değil, içerik yaratmak için yeterince zaman olmasına da bakmalıdır. Müşterilere uygun ve değerli bir içerik yaratmak için zaman ayrıldığında bu siteye daha fazla gelir sağlamakta ve yeni müşteriler kazandırmaktadır.

Satışları oldukça artırmaktadır, içerik pazarlama satışları artırmada büyük rol oynamaktadır çünkü içerik daha çok müşterilerin beklentilerine odaklı olduğu için, içerikte değer bulurlar ve bu durum onları zaman içinde satın alma eylemine gerçekleştirmeye yönlendirmektedir. Müşterilerle ilişki kurmada içerik pazarlamaları önemli rol oynamaktadır. Kaliteli içerik oluşturmak ve paylaşmak müşterilerle güvene dayalı ve uzun dönemli ilişki imkanı yaratmaktadır. Dolayısıyla müşteriler markaya daha fazla güvenmeye başlamaktadır. Sonuç olarak marka imajı daha güçlü olmakta ve mevcut potansiyel müşterilere daha fazla görünür hale gelmektedir.

İçerik pazarlama siteleri ziyaretçileri ayrı kitleler halinde oluşturabilmeye imkan tanımaktadır. Sayfanın tüm ziyaretçilerinin yanı sıra belirli sayfaları ziyaret edenleri, sepete ürün ekleyenleri, satın alma işlemi gerçekleştirenleri ya da belirli bir sürenin üzerinde sayfada kalmış kullanıcıları saptayabilmektedir. Sosyal medya da facebook, instagram, twitter gibi güçlü mecralarda iyi hazırlanmış bir içerik pazarlanması oldukça etkili olmaktadır. Bu durum seo trafiğinde de dolaşımı artırmakta ve içeriğin önlerde yer almasını sağlamaktadır. Sağlıklı bir içerik pazarlama stratejileri iyi bir içerik üretir, bu da sosyal medya mecralarında paylaşılabilecek birçok içerik anlamına gelmektedir. Bu sayede sosyal medya da markanın bilinirliği artacak satış ve geri dönüş anlamında markaya oldukça olumlu katkıları olacaktır.