Sosyal medya, 2020 en son istatistik verilerine göre, dünya nüfusunun yaklaşık %49’unun kullandığı bir alanı oluşturmaktadır. Bu da yaklaşık olarak 3.80 milyar insanın bu alanda zaman geçirdiği, aktif halde bulunduğu anlamına gelmektedir. Her iki kişiden birinin sosyal medya içinde yer aldığı anlamına gelmektedir. Her geçen gün giderek yaygın kullanım haline gelen teknolojinin internet üzerinde hayat bulmuş bu alanı, insanların hayatları içinde çok önemli bir yerde bulunmaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanların internet üzerinde daha fazla zaman geçirdiği ve birçok alanda çalışmalar ve paylaşımlar sağladığı bilinmektedir.

İş koşulları, hobiler, günlük hayatın içindeki paylaşımlar için birçok aktivite internetin sağladığı birçok site ya da uygulama ile yaygın bir şekilde kullanıldığı bilinmektedir. Dijital dünya içinde her bireyin yaptığı paylaşımları, çalışmaları, aktiviteleri çok kısa zamanda geniş kitlelere ulaştırması sağlanmaktadır. Temelinde kullanıcıların tüm paylaşımlarını yapmalarına olanak sağlayan tüm site ve uygulamaların işlevleri ve özellikleri ile ortaya çıkan alan sosyal medya olarak bilinmektedir. Sosyal medya ağları internet kullanımının mümkün olduğu her yerde her kullanıcının aktif olarak kullanım sağladığı bir yapı oluşumu sağlamaktadır.

Her geçen gün dünyadaki sosyal medya kullanımı hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu durumun oluşmasında etkili olan birçok unsur bulunmaktadır. Teknolojinin hızı gelişimi ve insanların sosyalleşmelerinin farklı bir boyut kazanmış olması sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasını giderek arttırmaktadır. Dünyada yirmiden fazla sosyal medya platformu tüm insanlığa kullanım ağı hizmetleri taşımaktadır.

Sosyal medya kullanımı ile çoğu insan düşündüğü şeyleri, yaptığı etkinlikleri, ilgilendiği yaşam alanlarını, hobilerini, hayatında önem verdiği ne varsa her şeye dair içerikleri paylaşmaktadır. Bunu iş alanı olarak gören ve buna göre yaşayan bireyler olduğu gibi sadece kendi hayatının parçası olarak algılayıp paylaşım yapan insanlar da bulunmaktadır. Bu alanın dünyada popüler bir halde kullanılması birçok insanın milyonlarca insana hitap eden bir özelliğin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Benzer şekilde insanların dünyanın her yerindeki insanlara ulaşabilmesi için yeni kapıların açılmasına neden olan bir alan olmaktadır. Ulaşılabilirliği mümkün kılan ne varsa sosyal medyanın içinde bulunarak hizmet alanı oluşturmaktadır.

Sosyal Medya Danışmanlığı Nedir?

Sosyal medya danışmanlığı nedir? Sorusunun cevabı sosyal medya danışmanlığı ağları, uygulamaları ve içinde yer alan milyarlarca insanın aktivitelerinde ortaya çıkmaktadır. Çoğu insan için internet üzerinde birçok uygulama alanı içinde paylaşım yapmak olarak bilinse de kapsadığı alan ve işlev olarak çok daha geniş bir oluşum özelliği taşımaktadır.

Sosyal medya danışmanlığı, dünya genelinde her insanın etkileşim ve iletişim halinde birçok aktivite gerçekleştirdiği, web2.0 tabanlı dijital ortamları kapsayan bir kullanım alanı oluşturmaktadır. 2000’li yılların başlarından beri pek çok sosyal ağ sitelerinin kullanımın ve bu kullanımdaki memnuniyetin giderek artması ile gündeme gelerek popülaritesi giderek artmaktadır. Yeni oluşumları ve içerikleri barındıran bu medya ortamları, aynı zamanda birçok firma ve işletmenin hedef kitlelerini etkileyebilecekleri pazarlama, reklam ve halkla ilişkiler faaliyetlerini gerçekleştirdikleri dijital platformlar olarak bambaşka bir çalışma alanı ortaya çıkarmaktadır. Kullanıcıların bilgi edinmeleri, çevrimiçi topluluklar oluşturabildikleri, kişisel mesajları ve videoları paylaşabildikleri, değiştirebildikleri alanlarda uygulama yapılmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda bireyler, gruplar ve kurumlar arasında tamamen karşılıklı olarak oluşabilen bilgi ve hizmet alışverişi yapılmasını sağlamaktadır. Kullanımı içindeki kolaylık ve fonksiyonel çeşitlilik, her kullanıcıya zaman tasarrufu sağladığı ve kaliteli bir etkileşim sağladığı için kullanım ağı giderek yaygın hale gelmektedir.

Birçok insan için ikinci internet evriminin gerçekleşmesi olarak tanımlanan sosyal medya danışmanlığı, 2004 yılının sonuna doğru ilk kez O’Reilly Medya tarafından ortaya atılan Web 2.0 ile ortaya çıkışı gerçekleşmiştir. Kısa zamanda dünyanın her yerine yayılma alanı oluşturmakta ve küresel halde çeşitli yeni ağlar oluşturarak kullanılmaktadır. Sosyal medya danışmanlığı, sürekli kendini güncelleyen, çoklu kullanıma açık, sanal paylaşım alanı bulunan, kullanım alanı potansiyeli çok geniş olan bir uygulama olması ile en ideal internet alanını oluşturmaktadır. He birey sosyal medya içinde herhangi bir konu ile ilgili duygularını ve düşüncelerinin aktarımını yapmaktadır.

Sürekli değişen çağın gerektirdiği koşullara yeni fikir ve çalışmalarının özelliklerini bu alanlarda aktarım yaparak katkıda bulunabilmektedir. Ayrıca çoklu ortamlar yardımıyla tartışmaların, fikir paylaşımlarının, eleştirilerin daha etkili şekilde oluşumunu sağlamaktadır.

Sosyal Medya Alanı

Zamanın akışı içinde yaşanan olayların yenilendiği ve paylaşımların değişerek arttığı bilinmektedir. Değişen zamana internet ortamında paylaşımlarıyla ayak uyduran sosyal medya kullanıcıları için program yenilikleri ile güncellemeler yapılmaktadır.

Sosyal medya araçları içinde yer alan tüm alanların kendini sürekli yenilemesi, sanal paylaşımların uygulama seçeneklerini arttırması, çoklu ortamların özelliklerin giderek artması gibi nedenler, kullanıcı sayısı ve paylaşımları giderek arttırmaktadır. İlk ortaya çıktığı zamandan bu yana sürekli bir değişim, gelişim ve ilerleme oluşturan bu alan içinde kullanıcıların yaşamları önemli oranda etkilenmektedir. Sosyal medya alanlarında, fotoğraf, video ve yazıların, kullanıcıların fikir ve düşünceleriyle harmanlanarak paylaşım yapabildikleri uygulamalar bütünü oluşturmaktadır. Paylaşımların yapılması hem üretim alanlarının hem de tüketim alanlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Günümüzde birçok firma, işletme ve üreticiler iş stratejilerinin çoğunu ya da tamamını bu platformların üzerine oluşturmaktadır. Üretici konumunda olan firma, işletme ya da ürün sahipleri Youtube, Facebook, Twitter, İnstagram gibi sosyal medya alanlarında üretim, tüketim ve satış stratejileri çalışmaları düzenleyerek, uygulamalarda bulunmaktadır. Sosyal medya düzenlemesi çalışmaları ile çok geniş hedef kitlelerine ulaşılmaktadır.  Sosyal medya, sadece sosyal ya da kültürel boyuta bir uygulama alanı oluşturmamakta aynı zamanda ekonomik ve toplumun sosyolojik yapısı ile kendine özgü bir alan olarak işlev kazanmaktadır.

Günümüzde birçok firma ve işletme stratejik olarak yeni müşterilerini sosyal medya platformlarından zaman kaybetmeden kolaylıkla bulabilmektedir. Bu sayede hedeflerini gerçekleştirecek uygulamaları yapabilmektedir. Kullanıcı sayısının muazzam ölçüde olması ve giderek artması bu konudaki çalışmaların yoğun bir şekilde artmasına neden olmaktadır. Sosyal medya deyince içinde sadece birkaç site düşünülmemekte ve çok geniş alanların yer aldığı dikkate alınmaktadır. Bu alan içine bloglar, ortak projeler, sosyal ağ siteleri, içerik toplulukları, sanal oyun dünyasında bulunanlar, sanal sosyal dünyasını oluşturan bazı siteler gibi farklı özellikte internet uygulama alanları bulunmaktadır. Bu nedenle sosyal medya ile ilgili çalışmaların sahasının kapsamı çok geniş bir alanı oluşturmaktadır. Bu alanla ilgilenen ve çalışmalar düzenleyen kişiler için son derece ilerleme kaydedilebilir bir yapıyı oluşturmaktadır.

Sosyal Medya ile Ortaya Çıkan Yeni Alanlar

Dijital dünya içinde meydana gelen her yenilik insanların yaşamlarına bireysel ya da genel olarak birçok alanda katkı sağlamaktadır. Bu özelliklerin yaygınlaşmasında sosyal medyanın oluşturduğu alanlar çok önemli etkilere sahip olmaktadır. Sosyal medya gelişimi ve değişimi çağımız toplumları içinde yen alanların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu alan ile birlikte çoğu insan için yeni meslek türleri ortaya çıkmaktadır. İnternet üzerinden yürütülen iş alanları, online iş fırsatları ortaya çıkarak home ofis anlayışının gelişmesi sağlanmaktadır. Bu alanda yapılan çalışmalar içinde en yaygın oluşum gösteren ve giderek kullanım hacmini arttıran alan dijital pazarlama alanı olmaktadır. Web siteleri üzerinden yapılan ticaret, sosyal medya alanının büyümesiyle sosyal paylaşım platformlarında da yer almaya başlamakta ve her geçen gün kullanım artışı göstermektedir.

Ciddi bir çalışma yapılarak, sosyal medya analizi oluşturulması ile eldeki veriler doğrultusunda en etkin şekilde bu platformlarda çalışmalar yürütülmektedir. Web siteleri üzerinden yapılan e-ticaret faaliyetleri artık büyük oranda bu platformlar üzerinden çok geniş kitlelere ulaşmaktadır. Böylece pazar ağı genişlemiş ve zaman ilerledikçe büyümeye devam etmektedir. Bu alanda verilerin analizlerinin kolay şekilde yapılmasını sağlayan araçların geliştirilmesi yardımıyla eldeki analizler ile hangi kitlenin nelere ihtiyaç duyduğu tespit edilmektedir.

Firma ya da işletmelerin ne kadar geniş bir kitleye ulaşabileceği belirlenebilmektedir. Eldeki bir ürün için ne kadar ilgi gördüğüne dair bilgilere ayrıntılı şekilde ulaşılmaktadır. Hem ülke içinde hem de dünya genelinde ticaret faaliyetlerini zaman kaybettirmeden kolay bir şekilde oluşması için uygulama kolaylıkları sağlamış ve bu noktada farklı saha çalışmaları ortaya çıkmaktadır. Değişen dijital dünyanın içinde hızlı bilgi erişimi için, bilgi ve haber sağlayan gazeteciler de çalışmalarını bu alana taşıyarak sürdürmektedirler.

Dijital gazetecilik olarak bilinen bu alan yeni bir gelişim alanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Bazı içerik üreticileri için kendi bloglarını oluşturarak, nitelikli içeriklerini çok geniş kitlelere sunduğu bilinmektedir. Kişisel imaj oluşturmak için de sosyal medya kullanımı yaygın olarak önem taşımaktadır. Birçok kişi günlük yaşantısında kendi oluşturdukları paylaşımlar ile kişisel ya da iş alanları ile ilgili yapıları paylaşarak çok geniş kitlelere ulaştırmaktadır. Birçok kullanıcı, kendisine ait web sitesi açarak nitelikli paylaşımlar ile kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaktadır.

Sosyal Medyada Ulaşılabilirlik

Sosyal paylaşım siteleri, insanların kendi hayatlarında sosyalleşmenin yanında önemli tanıtım ve reklam alanları oluşturmaktadır. İnsanların belirli özelliklerinin bir araya getirilmesi ile oluşturulan ortak hedef kitleleri doğrultusunda ürün sahipleri bu tanıtım ve reklamları gerçekleştirmektedir. Böylece e- ticaret ile ilgilenenler, sosyal medya aracılığı ile farklı bir kullanıcıya ulaşma ağı oluşturmaktadır. Sosyal medya içerisinde yer alan sitelerdeki aktiviteler için birçok özellik ve işleyiş ortaya çıkmaktadır. Tüm bu özelliklerin oluşturulması ve işleyişin sağlanması ile sosyal, toplumsal, kültürel ve ekonomik bir değişim süreci yaşanmaktadır. Bu noktada eskiden ulaşılamaz denilen kişi sayılarına çok rahat ulaşılabilmektedir.

Sadece geniş kitlelere ulaşılmakla kalınmamakta aynı zamanda bu kitleler için belirli özellikler inceleme ve değerlendirme imkânı ortaya çıkmaktadır. Sosyal medya yönetimi ile ilgili çalışmalar yapan birçok kişi ya da kurum için çalışma sahası çok geniş bir alanı oluşturmaktadır. Geleneksel medyadan bağımsız olarak hareket eden sosyal medya için mobil cihazların kullanım yaygınlığı çok büyük bir avantajı oluşturmaktadır. Bu alanın imkânlarından yararlanmak için doğru koşulları doğru stratejilerle harekete ederek çalışmalar yapanlar çok geniş kitlelere ulaşmakta ve amaçladıkları hedefleri gerçekleştirmektedirler.

Sosyal medya platformu insanların algılarını etkileyecek mantığa göre içeriklerin paylaşımı ile geliştirilerek kullanım ağı genişliği sağlanmaktadır. İnsanların genel mantığının paylaşımlarını içermektedir. Bir kutudaki suyun içine gereken malzemeleri katarak yeni tür oluşum sağlamak, bir ürün tanıtımı, bir yerin tanıtımı, bir yemeğin lezzeti ile ilgili yazı, geleceğe dair hikâyelerin paylaşımları gibi birçok içerik bu platform içinde oluşturulmakta ve doğrudan hedef kitlelerine sunulmaktadır.

Sosyal medya uzmanı bu alanların ayrıntılı olarak çalışmalarının yapılmasını sağlayarak gerekli analizleri oluşturmaktadır. Bu çalışmalar ihtiyaç dâhilinde her talep eden kişi ya da kurumlar için çok değerli bilgileri içermektedir. Her kitlenin ulaşımı sağlanarak istenen çalışmaların tüm sosyal medya platformlarında gerçekleşmesini sağlayan bu bilgiler çok değeri bir hazineyi oluşturmaktadır.

Neden Sosyal Medya Kullanılmalı

Birçok dijital paylaşım platform alanlarını bünyesinde toplayan sosyal medya, sadece bilgi, etkinlik, hobi vs. paylaşım alanı olmamaktadır. Aynı zamanda bilgiye ulaştıran, yeni alanlar oluşturulmasını sağlayarak bilgiye ulaştıran özellikleri kendi bünyesinde toplamaktadır. Her türlü gelişmelerin takibini, yerel, ulusal ve küresel boyutlarda ulaşmayı mümkün kılmaktadır.

Uygulamalarındaki etkileşimlerin ölçülebilir olması, iletişim şeklinin başarıya ulaşıp ulaşmadığını tespit etmek için büyük kolaylık oluşturmaktadır. Bu oluşum kullanıcıların geriye yönelik dönüşlerinde izleyecekleri yolun stratejisini belirleyerek daha sonra üzerinde değişiklikler yapma fırsatı bulunmaktadır. Bu yapı medya içindeki paylaşım ve etkileşimi arttırmaktadır. Kullanıcılar için paylaşım yapılan her şeyin hızlı ve en kolay yoldan ulaşılabilir olması en yararlı ve en avantajlı özelliğini oluşturmaktadır.

Sosyal medya yöneticiliği yapan kişi ve kurumlar için bu özelliklerin getirdiği avantajları, bu özelliklerin içeriklerini, kullanıcıların aktivitelerinin ayrıntılı analizlerinin yapılması bilgilerini sağlamak ve ihtiyaç sahipleri için hizmete sunmak gerekmektedir. Bu yapı sosyal medya kullanımının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Çünkü her koşulda giderek yaygın hale gelen bit dijital platform içinde en etkili şekilde yer almak herkes için büyük önem arz etmektedir. Son dönemlerde bilgilerin paylaşımı, bilgilerin işleyişi, kullanılması gibi alanlardaki tüm çalışmalar için oluşturulan dijital sosyal medya platformları bilginin gelişimine inanılmaz derecede katkıda bulunmaktadır.

Sadece küçük bir alan için geçerli paylaşımları içermeyen, küresel ölçekte her kullanıcıya ulaşabilme imkânı oluşturan uygulama içerikleri bulunmaktadır. Bu da pazar alanı oluşumunda, bilgi paylaşımında, sosyalleşme alanında büyük yarar sağladığı için kullanım gerekliliği oluşturmaktadır.

Sosyal medya haberleri bilgiye ulaşma konusun da en etkin ve en hızlı özellikleri bünyesinde taşımaktadır. Bu bakımdan doğru medya alanının oluşumunun sağlanmasında önemli katkıları bulunmaktadır. Sosyal medya tüketicilerin de üretken bireyler haline gelmesini sağlayan uygulamalar oluşturmaktadır. Kullandıkları ürün yorumları ve tavsiyeler ile yeni müşterilerin ürünleri kullanmalarını sağlamakla her kullanıcı, üretimde yer almaktadır. Ürünlerin üreticileri de bu yorumlara göre eldeki ürünlerini tekrardan değerlendirmektedir.

Etkin Şekilde Sosyal Medya Kullanımı

Dijital platform alanı içinde en doğru ve en hızlı kullanım sağlamak için sosyal medya alanlarının özelliklerinin çok iyi bilinmesi gerekmektedir.

Sosyal medya ile iletişim kurulan kişilerin geri bildirimlerinde bulunmasını ve gereken katkıları göstermesini kolaylaştıran içerikler oluşturmaktadır. Medya ile izleyicisi arasındaki çizgiyi kaybettirerek tüm kullanım sahası adımlarını kullanıcının tercihlerine bırakır. Katılım özelliği ile kullanıcıyı daima aktif şekilde var olmasını sağlamaktadır. Aktif olarak katılım sağlayan kullanıcı kendini uygulama içinde geliştirerek farklı alanlarda kazanım sağlamaktadır. Aynı zamanda kullanıcının adımlarının ne olduğunun tespit edilmesi uygulamanın eksiklerini gidererek ilerlemesini de sağlamaktadır. Her kullanıcı için uygulamanın her yapısı kolaylıkla kullanılabilir özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bu durumda erişimlerde ve içeriklere ulamada engellemelerin ya da ihtiyaçların karşılanması kullanım kolaylığı oluşturmaktadır. Kafası karışmadan uygulama içinde net bir şekilde aktivitelerini gerçekleştiren kullanıcıların uygulama içinde daha fazla kullanım sağladığı bilinmektedir.

Sosyal medya yasası içeriğindeki özelikleri, kullanıcı ve içerik üreticilerinin güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar üzerinde hassasiyetle durularak işlev kazandırılmaktadır. Her kullanıcı için ve üretici için kullanım koşulları, kullanım süresi boyunca yapılan çalışmaların çeşitliliği gibi uygulama içindeki akış esnasında her adımda hak kaybı olmadan işlev sağlama yapısı oluşturmaktadır. Genel medyadaki gibi tek taraflı bir kullanım özelliği bulunmamaktadır. İletişim içeren ve etkileşimli bir akışa sahip olarak kullanılmaktadır. Geribildirim oluşturan özellikleri ile kullanımına her iki taraf katılmaktadır. Ayrıca bu işleyiş her iki taraf için uygulamaların zaman kaybı yaşanmadan sağlanması için büyük kolaylık oluşturmaktadır.

Sosyal medya bir konu ya da bir oluşum ile ilgili olarak kamuoyu oluşturmada büyük önem taşımaktadır. Herhangi bir duruma karşı topluluk oluşumunu çok kısa sürede sağlayan en etkili uygulamalara ve içeriklere sahip olarak çalışmalar sağlamaktadır. Toplumsal birlik ve beraberlik gerektiren konular için insanların kısa zamanda harekete geçmesini sağlamaktadır. Sosyal medyanın aktif ve etkin bir şekilde kullanılması için, siteler arası geçiş özelliği taşıyan bağlantıların oluşturulması sağlanmaktadır. Böylece bir ürün ya da başka bir siteye geçiş yapılmak istendiğinde zaman kaybı olmadan geçiş sağlanmaktadır. Link verilerek oluşturulan bu özellik kullanıcılar için büyük kolaylık oluşturmaktadır.

Sosyal Medya Kullanım Araçları

Sosyal medya araçları günümüzde ihtiyaç duyan kurumların, tüketiciler ile ilgili bilgi edinmelerini sağlamakla birlikte ürünleri hakkında yapılan yorumları, tüketicilerin tutumlarını, tercilerini, yaşamlarını, ilgi ve isteklerini, merak duydukları alanları ve özelliklerini eş zamanı olarak takip edebilmelerini sağlamaktadır.

Sosyal medya araçları kullanım alanları içerik üreticileri ve kullanıcılar için çok geni bir yelpazeye sahip olmaktadır. Bu bakımdan birçok insanın günlük hayatında çok önemli bir zaman diliminde yer almaktadır. Hatta sosyal medya bağımlılığı diye kullanıcılar için yeni bir oluşumun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Sosyal medya, kullanıcıları için vazgeçilmez uygulama özelliği taşıyarak oluşturulan yapı için uzun süreli alışkanlıkları sağladığı bilinmektedir. İçerik üreticileri ve kullanıcıları için en yaygın kullanıma sahip olan sosyal medya araçlarından bir tanesi bloglar olmaktadır. Bloglar tam olarak tarihleri bilinmese de 1990’lı yıllardan itibaren yaygın bir kullanıcı ağına sahip olan uygulamalardır.  Blog yazarlarının ilgi alanlarına ve kullanıcıların genel özeliklerine göre içerikleri ve oluşumu değişmektedir. Birçok blog türü bulunmaktadır.

Kişisel bloglar, tema içerikli bloglar, kurumsal bloglar, yayıncının sponsor olduğu bloglar gibi farklı grupları yazarları ve işleyişi ile kullanılmaktadır. Blog yazarlığı ya da blog kullanımı periyodik çalışmalar ve sürekli kendini yenileme üzerine kurulu olduğundan kullanıcıları için çok profesyonel şekilde yürütülmektedir. Sosyal paylaşım ağları bir diğer sosyal medya aracı olarak bilinmektedir. Sosyal paylaşım ağları toplumun içinde tüm bireylerin yaptıkları paylaşımlarla değişim merkezi halinde bir yapı oluşturmaktadır.

Toplumsal paylaşım ağları, bir kaynak üzerinden birbirine bağlanan insan grupları olarak tanımlanmaktadır. Bu ağlar web siteleri üzerinden kullanıcıların tanımladıkları bir profil hesabı oluşturmalarına izin vermektedir. Günümüzde kullanıcıların yararlandığı uygulama içeriklerinden biri de yeni arkadaşlık edinilmesinin bu platformların içinde oluşturulmasını sağlanması olmaktadır. Sosyal ağlar bireylerin doğrudan fikir aktarımı konusunda büyük bir rol oynamaktadır.

İnternet İçindeki Herkes İçin Sosyal Medya Uygulamaları

Sosyal medya kullanımı içinde kullanıcılarının çok sayıda olması uygulamalarının çok fazla fonksiyonu yapabilir olması kullanım ağının küresel boyutta yaygınlaşmasını sağlamaktadır. Birçok sosyal medya ajansı, araştırmaları ve çalışmaları ile sosyal medya kullanımı ile ilgili tüm gelişmeleri değerlendirilmesi ve kullanılmasında çalışmalar yapmaktadır.

Facebook, Youtube, Twitter, İnstagram, tik tok, WhatsApp gibi daha birçok sosyal medya uygulaması kullanıcıları ile birlikte ilerleme kat etmektedir. Facebook dijital dünyada yaklaşık olarak aylık iki milyar aktif kullanıcısı ile sosyal medya içinde lider konumunda yer almaktadır. Twitter, haberlerin ilk önce yayıldığı gerçek zamanlı genel bir mikro blog ağı olarak kullanılmaktadır. Linkedln, profesyonellerin olduğu bir sosyal olarak bilinmektedir. Kariyerinde ilerleme sağlamak isteyen herkes için iş konusunda oluşturulan bir platform olarak işlev sağlamaktadır. Google+, uygulaması ilk olarak 2011 yılında başlayan ve en hızlı büyüyen sosyal ağ olarak bilinmektedir. Youtube, çevrimiçi olarak aktif video içerikleri izlemek, müzik dinlemek vb. birçok yapının oluşturularak kullanıcılara sunulduğu sosyal medya platformu olmaktadır.

İnstagram, mobil ve web dünyasının şimdiye kadar fotoğraf paylaşımı için tasarlanmış en iyi sosyal ağ alanı olarak işlev kazanmakta ve kullanıcılarına hizmet sunmaktadır. Aynı zamanda kısa videolar ve kısa hikâye paylaşımları ile çok faydalı bir sosyal ağ olarak bilinmektedir. Pinterest, aylık on milyon ziyaretçiye sahip olan resimlerin paylaşımının ne kadar önemli olduğunu gösteren sosyal ağ özelliği taşımaktadır. Tumblr, görsel içerik paylaşımlarının sağlandığı ve özellikle genç yetişkin kesimin yaygın olarak kullandığı sosyal ağ olarak bilinmektedir.

Snapchat, anında mesajlaşmanın gerçekleştiği mobil tabanlı bir sosyal ağ olarak işlev sağlamaktadır. Flickr, Yahoo’nun popüler fotoğraf paylaşım ağı olarak bilinmektedir. Fotoğrafçılık alanı ile ilgilenenlerin ilk tercihi olmaktadır. Swarm, bir kişinin nerede olduğunu bildirmek, bir süre sonra belirli bir yerde buluşmayı, sohbet etmeyi içeren veya planlamayı sağlayan sosyal bir ağ olarak bilinmektedir. Bunların dışında Periscope, Souncloud, WhatsApp gibi sosyal medya ağları da bulunmaktadır. Bu ağarın kullanım yapıları kendi içinde farklı özelliklere ayrılmakta ve kullanıcılarının sayıları değişmektedir. Tüm bu sosyal ağ grubunun işlevi farklılaşarak kullanıcılarına kaliteli hizmet taşımaktadır. Genel koşullarda yenilenen dijital dünya içinde kendini yenileyen, gelişen ve ilerleyen sosyal ağlar kendilerini ileriye doğru taşımaktadır.

Sosyal Medyanın Geleceği

Dijital dünyanın hızlı bir şekilde değişim gösterdiği günümüzde milyarlarca insan sosyal medya kullanımını sağlamaktadır. Bu yapı her geçen gün hızlı bir şekilde artış göstermektedir. Sosyal medya danışmanlığı oluşturan birçok kişi ya da kurum için sosyal medyanın geleceğinin bugünden çok daha yenilik içeren yapıları oluşturacağı belirtilmektedir.

Büyümekte olan bu sektör içine sürekli olarak yeni özellikler katarak ilerleme sağlamaktadır. Kullanıcıların merak ve ilgilerini sürekli canlı tutarak aktif bir sosyal medya kullanımı sağlamak tüm ağ grubu içindeki ilk ve tümünün ortak hedefi olmaktadır. Bazı ağ grupları için farklı sektörlere hitap ederek, farklı amaçları bünyelerinde toplayarak ilerleme sağlamaktadır. Dünyada yaklaşık olarak her iki kişiden bir tanesi sosyal ağ alanlarından bir ya da birkaç tanesini kullanmaktadır.

Geleneksel medya anlayışından bağımsız olarak çok farklı uygulamalar ve hizmet sağlayan sosyal medya ağları kullanıcılar için karşılıklı etkileşim oluşturmasından dolayı çok önem taşımaktadır. Ayrıca sosyal medya içinde uygulamalar, reklamlar, içerik oluşturma gibi farklı özellikler için ayrılan bütçenin az tutulması olumsuz bir yapı oluşturmamaktadır. Çok az bir bütçe ile çok fazla kullanıcıya ulaşmak ve ilerleme kat edebilmek mümkün olmaktadır.

Geleceğin hızlı değişimi içinde sosyal medya kullanımı ile kullanıcı, üretici, içerik boyutla gibi birçok yapıya ait olan özellikleri kısa sürede incelenmesi gelecek yıllarda yeni teknolojik ilerleme ve değişimlerin kapısını açmaktadır. Kısa zamanda milyonlarca insana ulaşabilen bilgi aktarımı, iletişim özelliği gibi birçok özellik için daha geniş alanı kapsayacak uygulamalar ve iyileştirmeler yapılmaktadır. E- ticaret ile ilgilenen firma ve işletmeler için bu alanın içinde yer almak, bu ağ grubunun geleceğine bambaşka bir boyut oluşturmaktadır. İlerleyen zamanlarda pazar algısına farklı bir bakış açısı oluşturan ağ grubu, bu konuda farklı özellikteki çalışmalarını gerçekleştirecek uygulamaları tasarlamaktadır. Geleceğin sosyalleşme alanı olarak sürekli dinamik bir yapı oluşturan sosyal medya platformları gerçek anlamda ikin ci bir internet evrimini oluşturmaktadır.