İnsan Kaynakları Politikamız

DigiScores olarak işin gerektirdiği niteliklere sahip, müşterilerine değer veren insana ve çevreye saygılı kişilerin seçilmesine yönelik bir politika izliyoruz.

Personelimizin amaçları doğrultusunda etkin ve verimli çalışmasını sağlayacak, ajansımızın hizmet kalitesini artıracak rahat ve güvenli bir iş ortamı için sürekli gelişiyor ve geliştiriyoruz.

Ajansta çalışma bilincinin oluşturulması, çalışanlar arasında işbirliği ve dayanışmayı geliştirici, motivasyon arttırıcı eğitimler düzenleyerek personelimize kariyer planlamada rehberlik etmeyi hedefliyoruz.

İnsan Kaynakları Politikası Temel İlkelerimiz

  • Nitelikli işgücünü yaratmak ve bu doğrultuda müşterilerimize kaliteli hizmet sunmak,
  • Personelimize bilgi, beceri, iyi tutum ve davranışlar kazandırmayı amaçlayan eğitimler düzenlemek,
  • Sürdürülebilir gelişim için elverişli işyeri ortamını sağlamak,
  • Çalışanların performansını objektif kriterlerle ölçümleyerek değerlendirmek,
  • Kaliteyi arttıran süreç ve sistemlerle kişisel performans ve takım performansı ile yönetim sistemini geliştirmek,
  • Müşteri odaklı hizmet anlayışını benimseyerek kaliteli bir hizmet sunmak,
  • Ajansımızın stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda organizasyon yapılarını dinamik tutmak ve değişimlere hazır olmalarını sağlamak

Ücretlendirme ve Ödül Yönetimi

DigiScores olarak “Eşit İşe Eşit Ücret” politikasını benimsemekteyiz. DigiScores ücret politikası, ücret kademelerine, güncel piyasa eğilimlerine ve performans değerlendirmelerimize bağlı olarak belirlenmekte ve güncellenmektedir.

Çalışanlarımızın bağlılığını arttırmak ve nitelikli çalışanları DigiScores bünyesine katmak için rekabetçi ödül yönetimi uygulayarak çalışanlar, kendilerinden beklenen performansları aşan başarılar gösterdikleri takdirde ödüllendirilirler.

[]
1 Step 1
 
İnsan Kaynakları Formu
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right