Kişisel bilgileriniz (Örneğin adınız, soyadınız, telefon numaranız, adresiniz, TC Kimlik numaranız, elektronik posta adresiniz, şirket unvanınız, şirket adresiniz, şirket vergi numaranız, müşteri numaranız.) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Yasasının hükümlerine uygun olarak tarafımızdan işlenecek ve bir veri tabanı üzerinde depolanacaktır. Bu veri koruma politikası sadece web sayfalarımıza uygulanır. Linkler aracılığıyla kendi sayfalarımızdan başka sayfalara bağlantı kurmanız halinde, uygulanan özel hayatın korunması politikası hakkında bilgi almak için lütfen ilgili sayfaların editörü ile temas kurun. Teknik nedenlerden dolayı, internet tarayıcınız tarafından şirketimize aktarılan veriler kayda alınır: Bu veriler; Tarayıcı tipi ve sürümü, İşletim sistemi, Başvuran URL (örneğin bizi ziyaret etmeye başladığınız özgün web sitesi), Ziyaret edilmiş web sitesi, Internet Protokol (IP) adresinizdir.

Bu anonim veriler şirketimize ait internet sitesine göndermiş olduğunuz kişisel bilgilerinizden ayrı olarak saklanacak ve sizi takip etmek için kullanılmayacaktır. Sitemizin İnsan Kaynakları sekmesinde yer alan bölüme girmiş olduğunuz kişiler bilgiler ve özgeçmişleriniz yalnızca işe alım süreçlerinde şirketimiz ve bağlı kuruluşlarımız için çalışan ihtiyacı olması halinde aranan pozisyonlara uygun olup olunmadığı bakımından değerlendirilecek olup şirketimiz kayıtlarında sadece bu amaçla saklanacaktır.

Şirketimiz, 6698 Sayılı Kanunda tanımlandığı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatını haiz olarak, Kişisel Veri’nin işleneceğini, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, gerektiğinde güncelleneceğini, aktarılabileceğini bildirmektedir. Şirketimizin bağlı şirketleri, danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları ile sair ilgili kişileri tarafından Kişisel Veri üzerinde yapılacak her türlü işlem kişisel verinin işlenmesi olarak addedilecektir.

Kişisel Bilgiler

Kullanıcının kendisi tarafından girilen, kayıt ve/veya hesap açma amaçlı kişisel bilgiler ya da (varsa) Kullanıcının çevrimiçi adres defterine eklenmek üzere Kullanıcı tarafından bilinen, diğer doğal kişilerle ilgili kişisel bilgiler dışında, telefon numaraları, e-posta ya da fiziksel adresler, Kullanıcı hesap numaraları, şifreler ya da mali bilgiler de dahil olmak üzere herhangi bir kişi ya da varlıkla ilgili kişisel ya da özel bilgileri ifşa eden Kullanıcı içeriğinin yüklenmesini yasaklamaktadır. Bir kullanıcı tarafından başka bir doğal kişi hakkında kişisel bilgilerin ya da görüntülerin, Kullanıcının çevrimiçi adres defterine, fotoğraf albümüne eklenmek üzere (ya da herhangi başka bir amaç için) yüklenmesi durumunda Kullanıcı, bu kişinin (verilerle ilgili kişi) bu bilgilerin verilmesine, gerektiği gibi bu bilgileri işlenmesine ve bu Kurallar ya da bu sitede belirtilen şekilde bu tür Kullanıcı içeriğinin diğer kullanımlarına izin verdiğini onaylamaktadır.

Kişisel Bilgilerin Saklanması

Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, sizin hakkınızda elde ettiğimiz kişisel bilgileri, (1) Elde ettiğimiz amaçlar için, işbu Gizlilik Politikası hükümlerine uygun olarak gerekli olduğu sürece saklı tutarız; veya (2) Verilerin toplanmasındaki asıl amaca yönelik gereken süreden daha fazla bir süre ile saklanması söz konusu ise yasal bir sebebe bağlı olarak saklı tutarız.

Kişisel Bilgilerinizi Nasıl Koruyoruz?

Site aracılığıyla elde ettiğimiz kişisel verileri, tesadüfi, yasadışı veya yetkisiz imha, veri kaybı, değişiklik, yetkisiz erişim, ifşa veya yetkisiz kullanıma karşı korumak için tasarlanan idari, teknik ve fiziksel tedbirlerle korumaktayız.

Kişisel Verileriniz;

 • Ürün ve hizmetlerimizden yararlanmanız halinde söz konusu işlemi gerçekleştirmek ve siparişin ilerlemesinden sizleri haberdar edebilme,
 • Sizi yeni ürün ve hizmetlerimizden haberdar edebilme ve size en uygun ürün ve hizmeti sağlayabilme,
 • Ürün ve hizmetlerimizi geliştirme amacıyla analiz yapma,
 • Çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme,
 • Ürün ve hizmetlerimizi kullanmanız karşılığında faturalandırma yapma,
 • Kimliğinizi teyit etme,
 • İlgili ürün ve hizmetlerimize başvurularınızda gerekmesi halinde kredi notu kontrolü ve kredi raporlaması işlemlerini gerçekleştirme
 • Ürün ya da hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme,
 • Ürün ve hizmet güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alma,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

Bu siteye girerek kullanıcı, Digiscores’un Yan Kuruluşlarının ya da servis sağlayıcılarının, bu siteye ziyaretinizi kişiselleştirmek ve/veya bu siteyi ziyaretiniz sırasındaki kullanımınız ve tarama alışkanlıklarınızla ilgili daha fazla bilgi almak için bilgisayarınıza ya da diğer erişim cihazlarınıza çerezler (cookie – bir web sitesine ya da web sitesinin herhangi bir bölümüne eriştiğinizde sabit diskinize yerleştirilen küçük veri parçaları) gönderebileceğini kabul etmekte ve onaylamaktadır. Çerez (cookie) sizinle ilgili kişisel bilgiler içerebilir ve sürekli ya da tek oturumluk bir çerez (cookie) olabilir.

Verilerin Otomatik Olarak Toplanması

Siteyi kullandığınızda, tarayıcı çerezleri gibi otomatik araçlarla belirli bilgileri edinebiliriz. Bu şekilde elde ettiğimiz bilgiler, cihazınızın IP adresini, alan adını, cihazlarınızla ilişkili tanımlayıcıları, cihazı ve işletim sistemi türünü ve özelliklerini, web tarayıcısının özelliklerini, dil tercihlerini, tıklama verilerini, Site ile olan etkileşimlerinizi (Ziyaret ettiğiniz web sayfaları, tıklattığınız bağlantıları ve kullandığınız özellikleri) içerebilir, ayrıca siteye sizi yönlendiren veya refere edilen sayfalar, Site’ye erişim tarih ve saatleri ve Site’yi kullanımınızla ilgili diğer bilgiler de bu kapsamdadır.

“Çerez”, web sitelerinin, ziyaretçinin tarayıcısını veya tarayıcıdaki bilgileri veya ayarları depolamak için bir ziyaretçinin bilgisayarına veya İnternet’e bağlı başka bir cihaza gönderdiği bir metin dosyasıdır. Bu teknoloji bize şu şekilde yardımcı olur: (1) Bilgilerinizi hatırlatmaya yardımcı olur, böylece tekrar girmeniz gerekmez; (2) Site’yi nasıl kullandığınızı ve nasıl etkileşimde bulunduğunuzu takip eder ve anlarız; (3) Site’yi tercihlerinize göre uyarlayabiliriz; (4) Site’nin kullanılabilirliğini ölçeriz; (5) iletişimimizin etkinliğini anlarız; ve (6) Site’yi yönetip ve geliştirme amacı taşırız.

Geçerli yasaların gerektirdiği ölçüde, bilgisayarınıza çerez veya benzeri teknolojiler yerleştirmeden önce onayınızı alacağız. Web tarayıcınızdaki uygun ayarları seçerek bilgisayarınıza belirli çerez türlerinin indirilmesini durdurabilirsiniz. Çoğu web tarayıcısı yeni tarayıcı çerezlerini kabul etmeyi nasıl durduracağınızı, yeni bir tarayıcı çerezi aldığınızda nasıl haberdar edileceğinizi ve mevcut çerezlerin nasıl devre dışı bırakılacağını size bildirecektir. Tarayıcınızın menüsünde “yardım”’ı tıklayarak veya www.allaboutcookies.org adresini ziyaret ederek tarayıcınız için çerezleri devre dışı bırakmayı nasıl yapacağınızı öğrenebilirsiniz. Site, tarayıcılardan alınan “takip etme” sinyallerine yanıt vermek için tasarlanmamıştır. Çerezler veya diğer otomatik araçlar olmadan, Site’nin tüm özelliklerini kullanamayacağınızı lütfen unutmayın.

Üçüncü taraf web siteleri, cihazlar ve diğer online hizmetleri ile ilgili çevrimiçi etkinlikleriniz hakkında kişisel bilgilerinizi toplamıyoruz. Sitede, Google Analytics gibi üçüncü taraf çevrimiçi analiz hizmetlerini kullanıyoruz. Bu analitik hizmetlerini yöneten servis sağlayıcılar, örneğin Site’nin kullanımını değerlendirmek ve teknik sorunları saptamak için verileri (e-posta adresi, IP adresleri, çerezler ve diğer aygıt tanımlayıcıları gibi) toplamak için otomatik teknolojileri kullanır. Google Analytics hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen www.google.com/analytics/learn/privacy.html adresini ziyaret edin.

Bilgi Paylaşımı

Bu Gizlilik Politikasında açıklanan durumlar haricinde, sizin hakkınızda elde ettiğimiz kişisel bilgileri ifşa etmeyiz. Kişisel bilgilerinizi (1) iştiraklerimiz ve bağlı kuruluşlarla; (2) Bu Gizlilik Politikasında açıklanan amaçlar doğrultusunda veri analizi gibi amaçlarla bizim adımıza hizmet veren Servis Sağlayıcılarla paylaşabiliriz. Servis Sağlayıcılarımızın, bizim adımıza hizmet verebilmek veya yasal gerekliliklere uymak amacı dışında bu bilgileri kullanmalarına veya ifşa etmelerine izin vermemekteyiz.

Sizinle ilgili bilgileri: (1) Kanuni veya hukuki süreç (mahkeme emri veya mahkeme celbi gibi) ile yapmamız gerekiyorsa, (2) Kolluk kuvvetleri gibi devlet kurumlarının taleplerine cevap olarak; (3) Yasal haklarımızı oluşturmak, uygulamak veya savunmak; (4) Fiziksel veya diğer zararları veya finansal kayıpları önlemek için ifşa etmenin gerekli veya uygun olduğuna inandığımızda; (5) Şüpheli veya fiili yasadışı faaliyetlerle ilgili bir soruşturma ile bağlantılı olarak; (6) İşimizin veya varlıklarımızın tamamını veya bir kısmını satarsak veya devredersek (yeniden düzenleme, tasfiye veya tasfiye halinde); veya (7) Bunların dışında rızanızla açıklayabiliriz.

Gizli Bilgi

Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Kayıt ve Güvenlik

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.

Elde Ettiğimiz Bilgiler

Siteyi kullanımınızla bağlantılı olarak, bize çeşitli şekillerde kişisel verilerinizi sağlayabilirsiniz. Elde edebileceğimiz kişisel veriler, gönderdiğiniz içerikte bulunan kişisel verileri içerebilir. Örneğin Site’deki Digiscores e-posta adresi bağlantılarına tıklayarak bize e-posta gönderdiğinizde kişisel veri sağlıyor olabilirsiniz. Kişisel bir veri sağlamanız gerekmemektedir, ancak bunu yapmamayı seçerseniz, Hizmetlerimizin ve Site’nin özelliklerinden bazılarını size sunamayabiliriz.

Elde ettiğimiz Bilgileri Nasıl Kullanıyoruz

Site’de edindiğimiz bilgileri aşağıdaki amaçlarla kullanabiliriz:

 • Site’deki deneyiminizi kişiselleştirmek,
 • Size hizmetlerimizi sağlamak,
 • İstek ve sorularınızı yanıtlamak,
 • Ticari işletmemizi yürütmek, değerlendirmek ve iyileştirmek (yeni hizmetler geliştirmek, hizmetlerimizi genişletmek ve geliştirmek, hizmetlerimizi analiz etmek, iletişimimizi yönetmek, veri analizi ve pazar araştırması yapmak, muhasebe, denetim ve diğer dahili işlevleri yerine getirmek),
 • Dolandırıcılık ve diğer suç faaliyetleri ile iddialar ve diğer yükümlülüklere karşı korunmak, tespit etmek ve önlemek.

Bu Gizlilik Politikası, Digiscores Gizlilik Koruma Politikası ve Digiscores Hizmet Şartları dahil olmak üzere geçerli yasal gerekliliklere, ilgili endüstri standartlarına ve politikalarımıza uyumlu faaliyet göstermek ve bunlara uyulmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Yürürlükteki yasaların gerektirdiği şekilde olmak kaydıyla, aldığımız kişisel verileri geçerli yasal gerekliliklere uymak için kullanırız, sözleşmeyle ilgili yükümlülüklerimizi yerine getiririz ve yasaların izin verdiği ölçüde meşru çıkarlarımızı gözetmek (Site’yi yönetmek, veri analizi yapmak ve işletmek, işimizi değerlendirmek ve geliştirmek gibi) amacıyla kullanırız. Aksi bir durumda, kişisel verileri işlemek için onay alırız. Elde ettiğimiz verileri, elde etme sırasında belirli bir bildirimde bulunmak şartıyla, diğer şekillerde de kullanabiliriz.

Hanno analizzato i dati di 850 consumatori porno. Dopo che gli scienziati hanno subito test cialis 5 mg di personalità e analisi psicologiche, hanno diviso tutti i tranquilli in tre categorie: “Restauro delle forze”, “sperimentare un’attrazione insormontabile” e “a rischio”.